• (התנתק)
איגרת לעדכון מס' 12א' ניסן, תש"פ
26 מרץ, 2020
שלום רב,

איגרת לעדכון מס' 12

עמיתותיי ועמיתיי המורות והמורים שלום רב,
הגיע הזמן לעדכון נוסף על המתרחש במערכת החינוך.

רב סרן שמועתי ממשיך לפעול כל הזמן, וגם ברגעים אלה.
ראשית, אבקש מכם להתייחס רק להוראות ארגון המורים ולאגרות העדכון שאנו מוציאים. רק מה שאנו כותבים מעודכן ומשקף את מצב הדברים האמיתי ומחייב את כולנו, ולא פרסומים אחרים שמסתובבים ברשתות.

לאחר שחטפה ביקורת קשה ונוקבת מהמורים ומהציבור הרחב, ולאחר שאנו הודענו שלא נסכים לפגוע במורים שעובדים בימים אלה ללא הפסקה מהבית למען התלמידים, ולא ניתן יד להפסקת הלמידה מהבית, חזרה בה הסתדרות המורים מההסכמות אליהן הגיעה עם האוצר. ההסכמות, בניגוד לדעתנו, גרמו להפסקת הלמידה מהבית של מורי החינוך היסודי ולצערי גם של מורי כיתות ז'-ט' שהפסיקו בהוראת הסתדרות המורים ללמד מהבית, בעוד שלאור עמדת ארגון המורים העל יסודיים והסכמת משרד החינוך, מורי כיתות י'-יב' המשיכו ללא הפסקה ללמד.

על פי ההסכם החדש של הסתדרות המורים, עובדי הוראה בגני הילדים, בחינוך היסודי ובכיתות ז'-ט', שהפסיקו ללמד מהבית לכמה ימים, חוזרים ללמד אך נאלצים להחזיר את ימי החסר בחופשות.

ההסכם שעשתה הסתדרות המורים לא חל על מורי כיתות י׳-יד׳ וחל רק על גני הילדים, בתי ספר בחינוך היסודי וכיתות ז'-ט', בחטיבות הביניים, שלצערי נפגעו כתוצאה מכך.

נבהיר, כי ההסכם של הסתדרות המורים לא חל על מורי כיתות י'-יב' שלא מחויבים לעבוד בפסח ולהוסיף ימים על חשבון החופשה, או להאריך את שנת הלימודים.

בנוסף לעבודה מהבית, אנו ממשיכים לפעול כמו בשנים קודמות. כאנשי מקצוע בעלי מצפון ומעורבות נפשית בעבודה עם תלמידים, נוסיף, על דעתנו המקצועית בלבד, וככל שנחליט שיש בכך צורך עבור תלמידינו, תגבורים לתלמידים ומרתונים לקראת בחינות. כאשר גם במקרים בהם יש צורך לתת תגבורים לתלמידינו לפני בחינות, נעשה זאת כבעבר.

הסכם הסתדרות המורים לא רק שלא שיפר את מצבם של המורים אלא למעשה, בעקבותיו גם עובדים מהבית וגם מוסיפים ימי עבודה בקיץ.

כל דבר אחר שמופץ ברשתות, הוא בגדר ידיעות כוזבות ("פייק ניוז") המועברות בידי בעלי אינטרסים, המפיצים אותם במטרה ליצור בלבול מיותר.

אנחנו ממשיכים לטפל גם במורי כיתות ז' ח' ו-ט' ולא מרימים ידיים.
במכתב שכתבתי שלשום בבוקר לראש הממשלה, ביקשתיו להתערב באופן אישי ולאפשר גם לילדי ומורי גני הילדים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, ליהנות ממה שקורה בחטיבה העליונה ולבטל את החלטת האוצר לה הסכימה הסתדרות המורים, להפסיק ללמד מהבית.

אני גאה ושמח שראש הממשלה שעה להפצרותינו, ואכן התערב וצמצם את הפגיעה שנגרמה למורי היסודי ולצערי גם למורי חטיבות הביניים שחזרו עכשיו לשמחתנו ללמד מהבית.
בימים טרופים אלה, כל התלמידים צריכים מסגרת חינוכית, עיסוק לימודי וסדר יום. בדרך זו הלך ארגון המורים מהתחלה ללא פשרות ובכך הצלחנו.

אני גאה, שמח ומברך על בחירת מורים בחטיבות הביניים, במיוחד בימים אלה, להצטרף למורי ארגון המורים, המלמדים בכל כיתות החינוך העל יסודי ז'-יד', כדי שנוכל לחזור למצב הטבעי בו יזכו לתנאי עבודה ושכר שמתאימים לעל יסודי, ולא אלה החלים על גני הילדים ובתי הספר היסודיים, עם כל הכבוד להם.
ארגון המורים העל יסודי מקבל בזרועות פתוחות, כל מורה ומורה שמחליטה ומחליט להצטרף לשורותינו.
אני קורא לכל החברים בארגון המורים להיות שליחינו. פנו לחבריכם והסבירו להם עד כמה חשוב שיצטרפו גם הם לארגון המורים העל יסודיים, המהווה מסגרת למשפחת המורים בחינוך העל יסודי.

אנחנו לא טוענים נגד הסתדרות המורים, אך אנחנו משוכנעים שהדאגה וההתמחות שלנו בחינוך על יסודי היא מקצועית יותר, ומסורה יותר. כפי שהוכח, גם בעת קשה כמו היום, ההתמקדות שלנו בחינוך העל יסודי, מביאה לתוצאות.

ברכת בריאות מלאה לכולם.