• (התנתק)
איגרת לעדכון מס' 13ה' ניסן, תש"פ
30 מרץ, 2020
חברות וחברים יקרים
שלום רב,

איגרת לעדכון מס' 13

הזמן עובר והעבודה המקוונת שלנו מהבית מתקיימת מהיום הראשון של סגירת בתי הספר ללא הפסקה, בכל החטיבה העליונה של ביה"ס העל יסודי (כיתות י'- י"ד).
לצערי הרב, ההסכמות שלנו עם משרד החינוך והאוצר לא חלות על חטיבות הביניים, אך אנו מנסים בכל כוחנו לשנות את הגזרות שהוטלו על המורים בחטיבות הביניים.
בכל החינוך העל יסודי כאמור – כיתות י'-י"ד – לוח הזמנים של שנת הלימודים לא השתנה.
חופשת פסח בחברה היהודית, מתחילה ביום שלישי, 31.3.20 ומסתיימת ב-17.4.20.
למרות שמדובר בחופשה שמגיעה למורים בדין, בגלל ימים טרופים אלה שבהם ילדים סגורים בביתם, אנו ממליצים שלא לנתק את הקשר עם הילדים, וזאת בהתאם לשיקול דעתכם.

אין כל חובה להמשיך בתקופת פגרת הפסח בלימוד מקוון, אבל כל מורה ומורה ינהגו על פי דעתם. עליהם לדעת, שמה שצריך להנחות אותם זו רמת התלמידים בחומר הנלמד והמעורבות המצפונית של כל אחת ואחד מהם.
באשר לחברות המוסלמית, הדרוזית והנוצרית – לוח החופשות המקורי לא השתנה, וגם כאן חופשת האביב נערכת בהתאם לזמנים שנקבעו מראש.
אנחנו נמשיך ללמד בצורה מקוונת עד להודעה חדשה גם בתום פגרת הפסח, לאחר סיום החופשה המגיעה לנו בדין.
זאת הזדמנות נוספת להיווכח, מיהו הארגון שעושה כל מאמץ ללא פשרות לייצג ולדאוג לכל המורים בחינוך העל יסודי, ובמיוחד למורי חטיבת הביניים.

הפיצול שנגרם במכוון בין ארגוני המורים ובין חטיבת ביניים וחטיבה עליונה על ידי משרד האוצר והסתדרות המורים, הוא בעוכרנו ופוגע במיוחד במורי חטיבות הביניים – בשכר, בפנסיה, בקיצור ימי חופשה, ובתנאי העבודה, כמו אפשרות לפטרם בקלות ועוד.

אנו מקבלים בזרועות פתוחות כל מורה ומורה עמית בחינוך העל יסודי ומזמינים אותם להצטרף גם הם למשפחת ארגון המורים. להלן לינק לאתר ארגון המורים בו תמצאו את כל המידע הנחוץ.

ברכת בריאות איתנה לכל חברות וחברי ארגון המורים ולכל אזרחי ישראל.