• (התנתק)
מכתב למנכ''ל משרד החינוך בעניין המורים בתפקידי הדרכהה' ניסן, תש"פ
30 מרץ, 2020
לכבוד 
מר שמואל אבואב 
מנכ"ל משרד החינוך 
נכבדי שלום רב,

הנדון: מורים בתפקידי הדרכה

דווקא כעת כאשר מדינת ישראל נמצאת במשבר וכאשר התלמידים והוריהם ספונים בביתם, מתקיים מפעל מבורך בו מורים מלמדים באמצעים מקוונים.
דווקא כעת, לאחר שהכנתם במשך שנים את המערך של הלמידה מרחוק וקיימות תוכנות למכביר, יש צורך להפעילן לטובת ילדינו.

דווקא כעת, בימים טרופים אלה, יש צורך ביצירת מסגרת לימודית, אווירה לימודית וסדר יום לתלמידי ישראל.

דווקא כעת, יש צורך חשוב ביותר בהדרכת המורים, ובסיוע בהפעלת התכניות השונות שלראשונה מבוצעות בהיקף כזה.
נדהמתי לשמוע, שדווקא כעת, בשיא העבודה והמאמץ, נדרשו המורים בתפקידי הדרכה להפסיק את עבודתם ולצאת לחל"ת!

זה לא נראה לי אמיתי. כל כך בלתי הגיונית הודעה זו של משרד החינוך – האם הדבר נכון?

מדובר בשמנה וסולתה של מערכת החינוך. הטובים שבינינו שמדריכים ועוזרים למורים עמיתיהם לעבודה, כדי שהלמידה תהיה אפקטיבית. הייתכן שדווקא כעת אומרים להם "עבודתכם לא מספיק חשובה"?

הדבר היחיד שעולה אולי בדעתי הוא, שאלו יוזמות מקומיות של מאן דהוא כזה או אחר, ולא החלטה גורפת של הנהלת משרד החינוך.

אבקשך מאד, לבדוק את העניין ולקרוא לסדר את כל אלו שעשו צעד לא הגיוני זה, ולבטלו.

אל תשכח, שמדובר גם במורים שבחלק ממשרתם ממשיכים ללמד תלמידים ובנוסף גם את עמיתיהם לעבודה, כל שכן, כשאנחנו מתקרבים לתקופת המבחנים והמיקודים למיניהם, כעובדי הוראה בכלל וכמובילים את מערכת החינוך בפרט, לעצור אותם זהו מהלך שהוא בגדר "לחסום שור בדישו".

עלי לציין עוד, שאתם משרד החינוך, הוצאתם את המדריכים לחל"ת בחלק ממשרתם מבית הספר. הפסקת עבודתם כעת, דווקא כשהצורך בעבודתם הגיע לשיא, פוגעת לא רק במערכת החינוך אלא גם בהכנסתם וגורמת להם לנזק כלכלי.
אנא בטל את הגזרה.