• (התנתק)
בחינות הבגרות שנהל תש''פז' ניסן, תש"פ
1 אפריל, 2020
לכבוד 
דוד גל, מנהל אגף בחינות משה"ח
דסי בארי, מנהלת חינוך על יסודי 

הנדון: בחינות הבגרות שנה"ל תש"פ (הצעה)

בימים טרופים אלו, המורים העל יסודיים עוסקים במרץ בלמידה מקוונת מהבית, כאשר אחת המטרות היא הכנת התלמידים לבחינות הבגרות.

על פי המידע שאנו מקבלים, תלמידים רבים ביותר לומדים ברצינות ובאינטנסיביות ומשתפים פעולה עם הלימוד המקוון. אך לצערי, ישנם גם תלמידים חלשים יותר שזקוקים לא רק לעבודה פרטנית, אלא גם ללימוד פיזי מול המורה. חלקם חסרי משמעת עצמית ללימודים, וחלקם לא כל כך מאורגנים עם לימוד מול המחשב בצורה מקוונת. לכן, לאחר רעיונות שקיבלתי והתייעצות עם גב' אילת גולומב, הממונה על החטיבה העליונה בבית הספר התיכון ע"ש סליגסברג בירושלים, אני מבקש להציע לכם את ההצעה הבאה המוסכמת עם ארגון המורים:

1. תלמידים בינוניים וחזקים שמעוניינים להגיע לאוניברסיטה, יצטרכו להיבחן כבעבר, כאשר מותר להם לבחור מקצוע אחד ובלבד שהוא לא מתמטיקה או אנגלית, שבו יוכלו לקבל הערכה בית ספרית (ציון בית ספרי) ללא בחינה חיצונית. בתעודת הבגרות ירשם ציון עובר (לא במספרים).

הערכה הזו לא תשפיע כלל על ממוצע הבגרות, לטוב או לרע.

2. תלמיד חלש שלא מסוגל או שלא מעוניין להיבחן, יוכל לקבל תעודת בגרות רק בציוני בית הספר ובתעודת הבגרות ירשם אותו מקצוע כ"עבר". במקצועות שהתלמיד מעוניין להיבחן בהם, יינתן ציון הבחינה, ובשאר המקצועות כאמור ציון עובר. גם תלמיד זה יקבל תעודת בגרות.

אם תלמיד כזה ירצה ללמוד באוניברסיטה, יהיה עליו להשלים בחינות במקצועות שבהם קיבל ציון עובר.

ציון עובר לא ישפיע על הממוצע בכלל, ולא יילקח בחשבון בחישוב הממוצע.

כך נהגו באוניברסיטאות כלפי הסטודנטים בשנת 1993, כאשר התקיימה שביתת מרצים תקופה ארוכה וכך לא הפסידו שנת לימודים.

נשמח אם תקבלו הצעתנו זו. באשר לנו, נמשיך ללמד את תלמידינו באחריות ובמסירות בכל שכבות הגיל מכיתות ז' ועד יד', בכל החינוך העל יסודי.

בברכה,