• (התנתק)
איגרת לעדכון מס' 15י"ב ניסן, תש"פ
6 אפריל, 2020
עמיתים יקרים
שלום רב,

איגרת אישית לעדכון – חוזר מס' 15
מדברים על אמינות
(תגובה לאיגרת הסתדרות המורים למורים, ללא תאריך וללא חתימה)

ברור שכאשר נמצאים בלחץ מפיצים חצאי אמיתות וכזבים.
הואיל ואיגרת הסתדרות המורים הופצה ברבים להמוני המורים, אין מנוס מלהגיב.
בחוזר שהפיצה הסתדרות המורים, מאשימים אותנו ואותי בשקרם.

להלן מספר עובדות לשיפוטכם - מי אומר אמת ומי דואג לציבור המורים:

1. לפי המידע המופץ על ידי הסתדרות המורים, הגננות, המורים בבתי הספר היסודי והמורים בחטיבת הביניים, מוסיפים 3 ימי עבודה על חשבון חופשת הפסח ו-9 ימי עבודה מחופשת הקיץ.
מה לא נכון בטענותינו על הפגיעה בה הסתדרות המורים פוגעת בתנאי העבודה של המורים?

2. הסכם אופק חדש, עליו חתמה הסתדרות המורים, מקצר את תקופת הליך הפיטורים הפדגוגיים של המורים ואפילו מאפשר פיטורי מורים חדשים במהלך שנת הלימודים הראשונה.
מה לא נכון בטענותינו על כך שהסתדרות המורים מאפשרת פיטורי מורים בקלות יתר?

3. בהסכם אופק חדש, ביטלה הסתדרות המורים את חישוב הפנסיה התקציבית לפי המשכורות האחרונה, כפי שקובע אפילו חוק הגמלאות. בכך, פגעה קשות בפנסיות של מורים עובדי משרד החינוך.
מה לא נכון בטענותינו על פגיעת הסתדרות המורים בתנאי עבודתם של המורים?

4. ערב פתיחת שנת הלימודים ב-1.9.19, ביטלה הסתדרות המורים את ההשבתה שתוכננה ופרסמה "בתופים ובמצלתיים" על הסכם שעליו חתמה בעניין תיקון הפנסיות של המורים. באותם מורים היא פגעה בעקבות חתימת הסכם אופק חדש עוד בשנת 2009 וקבלת פנסיות חלקיות במשך כל השנים מאז.
לדעתנו אין הסכם והפנסיות לא תוקנו. מורים גמלאים שעבדו ב-2 רפורמות או בעולם ישן וחדש או ב-2 חטיבות של בית הספר השש שנתי, ממשיכים להיפגע וזכויותיהם לא הושוו להם.
מה לא נכון בטענותינו אלה על הפגיעה של הסתדרות המורים במורים ובגמלאים?

5. גם "ההסכם" שכביכול נעשה על ידי הסתדרות המורים, בעניין ביטול הפגיעה במורים בחישוב ניצול ימי מחלה, לא הוסכם עד עצם היום הזה ולא פורסם (אם יש כזה הסכם).
מה לא נכון בדעותינו על פגיעה בתנאי העבודה של המורים?

6. החל מחודש יולי 2019, מורים עובדי משרד החינוך, אותם מתיימרת הסתדרות המורים לייצג, עובדים ללא הסכם קיבוצי וללא שיפור שכר.
שנים רבות, הסתדרות המורים גורמת הפסד כספי ניכר לכל המורים החדשים, עובדי משרד החינוך, וזאת בגין "דאגה" רק למורים הוותיקים להם ביטלה את מכסות הדרגות הגבוהות (8 ו-9) על חשבון שכר למורים החדשים או בעלי ותק נמוך.
שנים מורים אלו מקבלים שכר לא ראוי, בעקבות חתימה על הסכם של הסתדרות המורים.
מה לא נכון בטענותינו אלה על פגיעת הסתדרות המורים בציבור המורים?

יש עוד הרבה, אך מפאת קוצר היריעה נסתפק בכך.

מיותר לציין שארגון המורים לא שותף, מתנגד ולא נותן יד לכל הגזירות הנ"ל.
ארגון המורים הוא ארגון קטן יותר מהסתדרות המורים, אבל נחוש יותר במאבק על קידום מעמד מורים, שכרם ותנאי עבודתם.

רק על ידי הצטרפות לארגון המורים, יכולים מורים שטרם הצטרפו לשפר את תנאי עבודתם ושכרם ולשבור את המונופול שניתן להסתדרות המורים על ידי משרד האוצר על מורי חטיבות ביניים, מתוך כוונה ברורה לשלם פחות כסף למורים ולתת יד "להפרד ומשול".

מקומם של המורים העל יסודיים, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה במשפחת המורים העל יסודיים בארגון המורים, שהוא המסגרת המקצועית האמיתית של כולנו.

ברכת חג שמח.
העתקים:
הרב רפי פרץ - שר החינוך
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר השלטון מקומי
חברי הנהלה, ארגון המורים