• (התנתק)
מכתב למנכ''ל משרד החינוך בנושא לימוד מקוון (לימוד מרחוק)כ"ח ניסן, תש"פ
22 אפריל, 2020
לכבוד
מר שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך
מכובדי שלום רב,

הנדון: לימוד מקוון (לימוד מרחוק)

לאחרונה, לאור התעוררות טענות כאלו ואחרות, של גופים אינטרסנטים, כנגד הלימוד המקוון מהבית, אני מוצא לנכון לפנות אליך במכתבי זה.

ראשית, אני רוצה לברך אותך על היוזמה, החשיבה, המאמצים והמשאבים שהשקעת במשך השנים האחרונות בנושא הלמידה המקוונת מהבית .

מגפת הקורונה, לצערי, הייתה הפעלה "על רטוב" של הלימוד המקוון מהבית בחינוך העל יסודי וזאת ללא תרגול "על יבש". כפי שכבר אמרתי לך
בעבר, אני חוזר שוב - החינוך העל יסודי הוא חינוך מדיד ותוצאותיו ניכרות בהצלחת התלמידים בבחינות הבגרות, בחינות הגמר, הפרויקטים השונים וכו'. לא זו אף זו, חשובה לא פחות היא הכנת התלמידים לכניסה לאוניברסיטאות ולמכללות.
הודות לשיטה שהחלטת להנהיג בלימודים מהבית, יכולים המורים להמשיך בעבודתם הברוכה למען התלמידים ובעשיה החינוכית לטובתם ולעתיד כולנו. גם יצירת מסגרת ומתח לימודי וסדר יום חשובה מאוד בימים אלה.

יתרה מזאת, כפי שגם התחייבתי בשיחותינו בע"פ, גם השנה, כבשנים קודמות, ימשיכו המורים העל יסודיים לעבוד ולהכין את תלמידיהם לבחינות בתגבורים, שיעורי עזר ומרתונים, בהתאם לשיקולם המקצועי, גם אחרי סיום שנת הלימודים, זאת מתוך אחריות מקצועית ומצפונית. עשינו זאת בעבר ונעשה זאת גם כעת ובכך אנו נותנים את תרומתנו למאמץ הלאומי בימים טרופים אלו .
אין הדבר קל. העבודה מהבית היא קשה ותובענית מאוד ודורשת לא מעט עבודה נוספת ופרטנית עם תלמידים מתקשים.
אין לשכוח שגם המורים הם הורים לתלמידים בגילאים צעירים והדבר דורש מהם השקעה נוספת גם בטיפול בילדיהם. ידוע גם שלרבים מהמורים אין מספר מחשבים בבית עבורם ועבור ילדיהם ועל כן הם נאלצים לא פעם להעדיף את טובת תלמידיהם על טובת ילדיהם.
אני דוחה טענות שמחסור במחשבים בבתי התלמידים יוצר פערים ואף מעמיק אותם. היום לכל ילד בגילאים של בתי"ס על יסודיים יש טלפון חכם שהוא למעשה מחשב בכף היד, כך שכל אחד יכול לקבל את הנחוץ לו.

לסיום, לא תמיד אנשי ציבור זוכים לקבל מילות ברכה או תודה ולכן אני מוצא לנכון להודות לך על היוזמה ולברך אותך. ביישר כוחך!

העתקים: 
הרב רפי פרץ – שר החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
ועדי מורים