• (התנתק)
הזמנה לשימוע עקב צמצום משרה או הפסקת עבודההזמנה לשימוע עקב צמצום משרה או הפסקת עבודה 

במהלך חודש מאי הנהלות בתי הספר והמעסיקים נערכים לקראת שנה"ל תשפ"א.
כחלק מההערכות נאלצים המעסיקים לזמן מורים לשימועים טרם פיטורין או צמצומי משרה וזאת עקב סגירת מגמות , הפחת שעות הוראה וכו'.
הודעה על שימוע חייבת להגיע אל המורה, בכתב, במהלך חודש מאי, 7 – 10 ימים לפני השימוע.

על המעסיק לפרט את הפגיעה הצפויה במשרתו של המורה ולפרט את הסיבות שגרמו לכך, בין שמדובר בצמצום משרה ובין שבפיטורין.

המורה רשאי להגיע לשימוע עם נציג ארגון המורים או כל נציג אחר מטעמו, יחד עם זאת, ארגון המורים ממליץ מאוד שמזכיר/ה הסניף הוא זה שילווה את חבריו בהליך.

עקב משבר הקורונה הליך השימוע יתבצע בדרכים הבאות :
שימוע פרונטלי
שימוע מרחוק (באמצעות זום)
שימוע בכתב ( ניתן באמצעות העברת טענות בכתב מטעם המורה או נציגיו אל המעסיק) .

מורה המעונין שמזכיר/ה הסניף ילווה אותו מתבקש להודיע מיידית למזכיר/ה הסניף על מועד השימוע ולבקש מהמעסיק לתאם את השימוע עם נציג ארגון המורים.

הודעת המעסיק על צמצום משרה או פיטורין תשלח למורה לא יאוחר מיום 31.5.20.

במקרים בהם הפגיעה נובעת מסיבות אובייקטיביות, כגון: צמצום משרה עקב הפחתת שעות תקן בביה"ס וקיטון במספר התלמידים, סגירת מגמה וכו', ניתן לבקש חל"ת עבור השעות שצומצמו וזאת על מנת לאפשר למורה לחזור להיקף משרתו הקבועה, במידה שתהיינה שעות בשנה"ל תשפ"ב.

מתפטר כדין מפוטר
מורה יכול להתפטר כדין מפוטר מהסיבות הבאות:
1. מצב בריאותי של המורה או של בן משפחה
2. התפטרות של עובדת הוראה במהלך 9 חודשים מיום הלידה
3. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
4. התפטרות בעקבות שינוי מקום מגורים מסיבות נישואין, מעבר ליישוב חקלאי ועוד
5. הרעת תנאים מוחשית
מורה המעוניין לסיים את העסקתו מסיבות אישיות או כדי להימנע מפיטורין ע"י המעסיק מתבקש להתייעץ עם מזכיר/ה הסניף, על מנת לקבל הסבר על משמעות החלטת ההתפטרות .

ישנם מעסקים ומנהלים שמבקשים מהמורה להתפטר מרצונם, כדי למנוע הליך פיטורין ומציגים זאת כדבר המקובל שהוא לטובת עובד ההוראה. אין להסכים ואין לקבל כל החלטה בנושא מבלי להתייעץ עם ארגון המורים.
החלטה של מורה להתפטר הינה החלטה משמעותית ואם המורה מתפטר ואח"כ מתחרט, קשה מאוד לתקן את הנעשה.
סיום העסקה
מורה שסיים העסקה אצל מעסיק מסיבות שונות נדרש לבדוק ולוודא שהמעסיק העביר את כל ההפרשות לקרנות השונות (פנסיה, השתלמות וגמל) .
בנוסף, על המורה לבקש מהמעסיק אישורי העסקה הכוללים את היקף העסקתו בכל שנות עבודתו וכן אישור על יתרה וניצול ימי מחלה.