• (התנתק)
קבלת קהל במשרדי ארגון המוריםי"ג אייר, תש"פ
7 מאי, 2020

החל מיום חמישי ה 7.5.2020 תהיה קבלת קהל במשרדי ארגון המורים.
תנאי כניסת קבלת קהל מותנה בקיום תנאי התו הסגול:
1.כניסה למשרדים תהיה עם מסיכה.
2.מדידת חום בכניסה לכל הנכנסים.
3. מילוי טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום.
4. שימוש באלכוג'ל לידיים.
5. שמירת מרחק של 2 מטר.


בברכה,
אבי פסקל
יו"ר מחלקת כספים מנהל כ"א ורכש