• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון – חוזר מס' 19י"ג אייר, תש"פ
7 מאי, 2020

איגרת אישית לעדכון – חוזר מס' 19

עמיתי המורים שלום רב,
אנו שמחים לחזור וללמד בבתי הספר ומצפים להחזיר לפעילות גם את שאר הכיתות, כך שכל החינוך העל יסודי, כיתות ז'-י"ד, ילמדו במוסדות החינוך כבעבר.
העבודה המקוונת מהבית קשה הרבה יותר מהעבודה הפרונטלית בבתי הספר. כעת, הקשר האישי עם התלמידים שהוא חשוב מאין כמוהו, לא חסר יותר כבלימוד המקוון ואפשר לעזור לתלמידנו יותר.
ברור שצריך לעשות התאמות במערכת השיעורים, כדי לאפשר תיאום מרתונים לימודיים לקראת הבגרויות, מבחני הגמר, הפרויקטים וכו'.

החזרה המבורכת לבתי הספר בשלב זה של תקופת מגפת הקורונה יוצרת גם בעיות מסוימות ואנו מנסים לפתור אותן:
1. נדאג לכך שמורים בחינוך העל יסודי בכיתות ז'-יד', לא יאלצו להוסיף ימי עבודה על חשבון החופש, כך ששנת הלימודים תסתיים ב-20.6 בכל מערכת החינוך העל יסודי – הן בחטיבה העליונה והן בחטיבת הביניים.
הארכת שנת הלימודים בכיתות חטיבת הביניים ובכיתה י' היא שרירותית והוחלטה בחוסר סמכות. אין בה צורך כלל ולכן עליה להתבטל. ארגון המורים יעסוק בכך וידאג לכל המורים חברי ארגון המורים.

אם המדינה מעוניינת בימי עבודה נוספים, ובמידה שהמורים רוצים לבצע אותם, אזי יש לשלם עבורם – רק מתוך הסכמה ולא בשרירות לב.

2. משרד החינוך הורה בחוזר שהועבר לבתי ספר שתלמידים יגיעו לבית הספר עם מסכות וידרשו לעטות אותן בדרכם לבית הספר ובהפסקות, אך לא בכיתה בזמן השיעור.
דעתנו היא שהוראה זו אינה טובה. אם במרחב הפתוח, ברחוב, או בהפסקה, תלמיד צריך להשתמש במסכה, כל שכן בחלל סגור בכיתה בה יושבים בצפיפות גדולה יותר מאשר ברחוב או בחצר.

הואיל ומשרד החינוך לא אסר על שימוש במסכות גם בשיעורים, כל מורה זכאי לדרוש מתלמידיו להישאר עם מסכות גם בשיעור. זוהי זכותם של המורים, בדיוק כפי שאפשר לאסור על פתיחת טלפונים בשיעור, לחייב לבישת תלבושת בית הספר, להקפיד על לבוש צנוע ועוד.

כל בית ספר צריך לקבוע נהלים מתאימים ולהנחות את התלמידים כיצד עליהם לנהוג, ובכך נישמר כולנו לנפשותינו.

3. מורים שלא משתתפים במרתונים לקראת הבגרויות יצטרכו גם הם להגיע לבית הספר לפי המערכת הרגילה שלהם, או לחילופין לקבל אישור מהמנהל שלא להגיע, או לעסוק במשימה אחרת בהסכמתו.

4. מורים שיש להם בעיה להגיע לבית הספר בתקופה זו, בה עדיין מאיימת מגפת הקורונה (אם כי ניכרת מגמה חיובית ליציאה אפשרית מהמשבר), יכולים להגיע להסדר מתוך הסכמה עם המנהל לכך שימשיכו לעבוד מהבית. מדובר במיוחד במורים שנמצאים בקבוצת סיכון, כפי שפורסמה ע"י משרד הבריאות, או במורים שלבן משפחה ממשפחתם הגרעינית מחלת רקע מסכנת כגון החלמה מסרטן, כאשר מערכת הנוגדנים מוחלשת מאוד. ברור שלצורך זה צריך להצטייד בחוות דעת רפואית מרופא המשפחה לגבי המחלות בהן מדובר.

מתן סיכום רפואי הוא חובה ואפשר לבקש זאת, כאמור, מרופא המשפחה.
רופא משפחה לא ייתן אישור רפואי להיעדרות מבית הספר על חשבון ימי מחלה על סמך מחלה פוטנציאלית עתידית, אלא אך ורק על סמך מחלה קיימת שאינה מאפשרת כל עבודה שהיא, לתקופה מוגדרת של מספר ימים. לפיכך קראה לאחרונה ההסתדרות הרפואית בחוזר
שהופץ לרופאים שלא להוציא אישורי מחלה בשום פנים ואופן לגבי הדבקה פוטנציאלית עתידית, אלא רק אם הדבר קורה בפועל. כך החליטו הגורמים הרפואיים גם בעניין מורות בהריון.

5. מורים לילדים קטנים שעקב אי חזרתם לבית הספר זקוקים לשמירה בבית, יצטרכו למצוא הסדר משותף לכמה משפחות ו/או למצוא שמרטף ו/או לעשות תורנות בין ההורים.
גם מורים אלה רשאים להגיע להסדר עם המנהל או הבעלות לעבוד מהבית, וזאת כאמור, מתוך הסכמה עם המעסיק. אחרת, אם לא יגיעו מורים אלה לבית הספר, לא יהיו זכאים לקבל שכר עבור התקופה בה חוזרים תלמידיהם ללימודים.

6. מורים המלמדים בכיתות שטרם חזרו לבית הספר, ימשיכו בהוראה מקוונת מהבית.
אין להגיע לבית הספר ולבצע משם את הלימוד המקוון.

לסיכום, כפי שאמרתי גם בראיון הטלוויזיה בערוץ 11, ארגון המורים ידאג שכל המורים חברי ארגון יקבלו את שכרם המלא, ויאבק בכל כוחו כדי שלא יצטרכו להוסיף ימי לימוד חינם על חשבון החופש וזאת מכיוון שעבדו כפי שנדרשו מהבית באופן מקוון.
העתקים:
חברי ההנהלה, ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
חברי מועצת ארגון המורים
ועדי מורים