• (התנתק)
ארגון המורים מרכין את ראשו על נפילתו של החייל עמית בן יגאל ז''לי"ח אייר, תש"פ
12 מאי, 2020