• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון – חוזר מס' 20כ"ד אייר, תש"פ
18 מאי, 2020

איגרת אישית לעדכון – חוזר מס' 20
משולחן ההנהלה

עמיתיי המורים,
עברו חודשיים מאז השתלטה מגפת הקורונה על חיינו במדינה.
תקופה זו, שבה נאלצנו להיות ספונים בביתנו מחשש לבריאותנו והייתה קשה לכולנו, עברה.
כלכלת מדינת ישראל נפגעה קשה. מפעלים ועסקים נסגרו, וכמיליון ורבע מובטלים נפלטו ממקומות העבודה ונשארו ללא שכר או נאלצו לוותר על ימי חופשה כדי שבכל זאת יתפרנסו ממשהו.
בתקופה קשה זו היו שתי נקודות אור: מערכת הבריאות ומערכת החינוך.
מערכת החינוך, על מוריה ותלמידיה, הוכיחה עד כמה היא נחוצה בכל מצב ומצב ובייחוד במצבי חירום.
משרד הבריאות ומערכת הבריאות כולה, דאגו לבריאות התושבים. אנחנו, אנשי מערכת החינוך, דאגנו בעיקר ליצירת מסגרת לימודית וחינוכית לתלמידינו ולשמירה על סדר יום, אשר תלמידי ישראל היו כה זקוקים להם.
בתקופה זו התגלתה ביתר שאת חשיבות מערכת החינוך. להלן ההישגים אליהם הגענו:
1. הסכמה משותפת, תוך הידברות עם משרד החינוך, על עבודה מקוונת מהבית, גם כשבתי הספר סגורים. בכך העסקנו כאמור את תלמידינו, המשכנו בפעילויות הלימודיות והחינוכיות, ויצרנו סדר יום חשוב עבורם ועבור הוריהם.

2. במסגרת אותה הידברות עם משרד החינוך הבטחנו תשלום שכר למורים בלי כל הפחתה ובלי כל פגיעה, כולל בתנאים הסוציאליים. העבודה המקוונת מהבית נחשבת לעבודה רגילה לכל דבר ועניין והיא תוגמלה בהתאם. יצוין שלא קל, כאשר במדינת ישראל יש יותר ממיליון ורבע מובטלים ומאות אלפים במשבר כלכלי, לדאוג לכך שכל המורים יקבלו משכורת מדי חודש במועד, כמו "שעון שוויצרי".

3. דאגנו לכך שהשכר ישולם בגין העבודה וללא "תשלום" על חשבון ימי החופשה. גם בנושא זה הופעלו לחצים ע"י גורמים רבים, כמשרד האוצר ואחרים, בדרישה שגם בחינוך העל יסודי מורים יוותרו על ימי החופשה. עמדנו בלחץ הזה!

4. מאבק זה לא היה קל ונעשה על ידנו בשקט. הצלחנו, בעזרתו של מנכ"ל משרד החינוך, לקעקע את מדיניות מנכ"ל משרד האוצר שביקש ליצור זילות של עבודתנו ולחשב אותה רק כ-50%, למרות שעבדנו בדרך מקוונת אפילו יותר ממאה אחוזים. על כך מגיעה למנכ"ל משרד החינוך תודה נוספת

5. נרתמנו מייד ובהצלחה לעבודה המקוונת, תוך בניית מערכי שיעור והתאמתם לכיתות השונות ולרמות השונות של תלמידי הכיתה. הלימוד המקוון מהבית התנהל ללא הפסקה במשך היום, ומורים עמדו לרשות תלמידיהם בכל זמן ולכל עניין, באמצעות זום, קלאס רום, ווטסאפ ומיילים, בהתאם לצרכיו של כל תלמיד. העבודה מהבית באמצעים מקוונים הוכיחה עד כמה המורים גילו אחריות ומסירות בעבודתם למרות כל הקשיים. קשיים אלה באו לידי ביטוי לא רק בהתמודדות עם טכנולוגיות ומבנים חדשים, אלא גם בהתמודדות עם בעיות תלמידים ועם בעיות הילדים הפרטיים. לא זו אף זו, המורים עשו את כל העבודה באמצעות הציוד האישי שלהם, כגון מחשבים, מיזוג, חשמל, תוך מתן עדיפות לצורכי תלמידיהם על פני צורכי ילדיהם הפרטיים - שגם הם נדרשו ללימוד מקוון מהבית, ולצורך זה היו זקוקים למחשבים נוספים ונדרשו להוצאות כספיות נוספות.

6. החלטת משרד הבריאות ומשרד החינוך על החזרת עובדי ההוראה לבית הספר יצרה בעיות נוספות שאיתן התמודדנו. עשרות מורים התלוננו על כך שתלמידים מחויבים לעטות מסכות במרחב הפתוח, ברחוב, בדרך לבית הספר ובהפסקות - ודווקא בכיתות, במרחב סגור וצפוף, הם אינם עוטים מסכות. מורים רבים ציינו את הסכנה הקיימת לבריאותם, בייחוד לאלו שבקבוצת סיכון. גם בכך טיפלנו, ופנינו למשרד הבריאות ולמשרד החינוך כדי שישנו את ההוראות ויחייבו לעטות מסכה גם בשעת שיעור. כעת יש תלונות הפוכות, על כך שקשה ללמד 45 דקות עם מסכה. קשה לרצות את כל הציבור, ואני מקווה שגם התקופה הזאת תעבור מהר – כי לא נותר עוד הרבה זמן עד סוף שנה"ל, ב-20 ביוני.

לסיכום, ברצוני להודות למר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, אשר נענה לכל פניותינו ושיתף פעולה עמנו – למרות כל הקשיים, גם התקשורתיים וגם הארגוניים – למען הצלחת מערכת החינוך.
ברצוני להודות גם למר משה בר סימן טוב, אשר ניווט את מערכת הבריאות תוך התחשבות ותמיכה במערכת החינוך ובהחלטות שהתקבלו ע"י משרד החינוך ועל ידינו. הדבר היה לא קל, מה גם שהיה עליו לעמוד באש הצולבת של הביקורת התקשורתית.
אבל בעיקר ברצוני להודות לכם, ציבור המורים, עמיתיי לעבודה, אשר נרתמתם ועבדתם חרף כל הקשיים, כדי לאפשר המשך לימודים וסדר יום קבוע לתלמידינו.
אין ספק בליבי שכולנו נראה הצלחה ופרי לעבודתנו, גם בתוצאות המבחנים.
דאגה לשמירה על תשלום השכר, התנאים הסוציאליים, הביטחון הכלכלי והתעסוקתי, וכן להצלחת תלמידינו, היא נר לרגליי. כולנו מקווים שבעתיד לא צפוי לנו גל נוסף, ובעזרת השם נתגבר על כל הקשיים.
אנו ממשיכים לטפל בכל הבעיות העומדות על הפרק, כגון הצלחה במבחני הגמר, מבחני הבגרות וסיום שנת הלימודים במועד הקבוע 20.6.20.
העתקים:
חברי ההנהלה, ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
חברי מועצת ארגון המורים
ועדי מורים