• (התנתק)
מכתב לרוה''מ בנימין נתניהו בנושא מערכת החינוךי"א סיון, תש"פ
3 יוני, 2020

לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל
מכובדי שלום רב,

הנדון: מערכת החינוך

הריני מתנצל על כך שאני פונה אליך ישירות בימים טרופים אלו, בהם אתה כל כך עסוק, אך אין לי ברירה.
בעבר פניתי למנכ"ל משרדך, אך זה לא עזר ולפיכך, מפאת דחיפות העניין, אין לי מנוס מלפנות אליך ישירות. בימים אלו, נמצאת מערכת החינוך באנדרלמוסיה וקרובה מאוד לאנרכיה. מדובר בחינוך העי"ס,
כיתות ז', ח', ט' ו- י' במיוחד.
לאחר מה שהסתמן כדעיכת מגפת הקורונה ובעקבות לימוד מקוון מהבית, שאפשר ריחוק פיזי, שמחנו מאוד על פתיחה משותפת של בתיה"ס. לצערי הרב, עם ישראל אינו כל כך ממושמע ואינו שומר על הוראות משרד הבריאות, על הריחוק הפיזי, על עטית המסכות ועל היגיינה. כך לדוגמה, כאשר הגיעו תלמידים לבתיה"ס, הם מיהרו להתחבק ולהתנשק...
עם חידוש הלימודים נאמר לתלמידים כי עליהם לעטות מסכות בדרך לבית הספר ובחצר, אך לא בכיתות. רק לאחר מס' ימים נאמר להם כי הם חייבים בכך גם בכיתה. מאותו רגע עסקו המורים רק בשיטור ולא בלימודים.
מגפת הקורונה מרימה ראש ואנחנו עדים להידבקות הולכת וגוברת במחלה, לאלפי תלמידים הנכנסים לבידוד ולאלפי תלמידים המסכנים את הוריהם ומוריהם.
כתוצאה מכך, נכון לעכשיו, כל אחד במערכת החינוך נוהג כרצונו. בערים מסוימות סגרו בתי"ס, בערים אחרות מקיימים את הלימודים בקפסולות, בלימוד מרחוק, במשמרות וזאת כאשר מעל עשרת אלפים תלמידים נמצאים בבידוד, כ-40 מורים חולים, להם יש להוסיף כ-200 תלמידים שנדבקו. כל אחד הישר בעיניו יעשה ועל כן לא ניתן במצב זה לדבר על מערכת חינוך המתפקדת כראוי ולאנדרלמוסיה המתוארת לעיל עוד רוצים להוסיף בחינוך העי"ס 9 ימים נוספים!
עמדת המורים, שראוי כי תשמע, היא כי אין מנוס מלהחזיר את מערכת החינוך ללמידה מרחוק, כי ממילא לא נותרו ימים רבים עד סוף שנה"ל, המסתיימת ב- 20.6.20.

כאמור, אני מתייחס לחינוך העי"ס בלבד, לכיתות ז- י"ב שיאפשר לנו להכין תלמידים לבגרות בקבוצות קטנות.

כולי תקווה ותפילה שתורה לנוגעים בדבר במשרד החינוך, במשרד הבריאות ובמשרד האוצר, לטובת ילדי ישראל ומורי ישראל ותאפשר למר אבואב מנכ"ל משרד החינוך להחזיר את מורי העי"ס ללימוד מקוון.
אנו צריכים להתפנות כעת להערך לקראת שנת לימודים תשפ"א ולהתכונן לכל אפשרות.

העתקים: 
מר יואב גלנט – שר החינוך 
מר יולי אדלשטיין - שר הבריאות 
משה בר סימן טוב – מנכ"ל משרד האוצר
מר שמואל אבואב מנכ"ל משרד החינוך
חברי הנהלה, ארגון המורים
מר מירום שיף – יו"ר הנהלת ארגון ההורים