• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 23י"ב סיון, תש"פ
4 יוני, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 23
מנהלים! זהירות – סכנה!

שלום רב,
מערכת החינוך נמצאת במצב של אנדרלמוסיה הגובלת באנרכיה.
ממשלת ישראל בכלל ומשרד החינוך בפרט איבדו שליטה על המערכת מאז הופסק הלימוד המקוון והתלמידים והמורים שבו לבתי הספר מבלי לבצע בדיקות המלמדות האם ניתן בכלל לפתוח את בתיה"ס.
המגפה "מרימה ראש". כ –280 תלמידים ומורים נדבקו בנגיף. כ –10,000 תלמידים ומורים נמצאים בבידוד וכ– 50 מוסדות חינוך נסגרו. עשרות אלפי תלמידים נמנעו מלהגיע למוסדות החינוך, לאור הודעת משרד החינוך לפיה בתקופת המגיפה חוק חינוך חובה אינו חל עליהם.
בימים אלה, מנהלים קבלו עצמאות לנהל את בתי הספר על פי שיקול דעתם וכך גם ראשי רשויות.
לכאורה, לאוטונומיה זו ייחלו המנהלים מזה שנים רבות. לכאורה, עליהם לשמוח שסוף סוף משרד החינוך הגשים את חלומם והעניק להם אוטונומיה זו.
אולם, אליה וקוץ בה, וכל זאת למה? כי משרד החינוך מאבד שליטה ומעביר את האחריות למנהלים, דבר שמזכיר לי את סיפורם של "אנשי פאנפילוב".
תפקידכם, המנהלים, לשמש כ"ש"ג" וככרית ספיגה של כל תביעה וכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
מעתה, אין מדובר בהחלטות ובנהלים של משרד החינוך, אלא בהחלטות ובאחריות שלכם לנזקים, אם יהיו.
הגיעו כבר פניות ממשרדי עורכי דין המזהירים מפני תביעות שיוגשו על ידם בשם נפגעים.
אנו, כארגון מורים, ניתן הגנה משפטית לכל מנהל שייתבע, אך מצאתי לנכון לעדכן אתכם בסכנה הקיימת. אני מקווה שלא יהיה צורך בכך, אך היו זהירים שבעתיים.


העתקים:
מר בנימין נתניהו – ראש הממשלה
מר יואב גלנט – שר החינוך
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר מרכז השלטון המקומי
ראשי רשתות החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים