• (התנתק)
מכתב למנכ''ל משרד החינוך בנושא מבחני הבגרות בכיתה י'ט"ז סיון, תש"פ
8 יוני, 2020

לכבוד 
מר שמואל אבואב 
מנכ"ל משרד החינוך

הנדון: מבחני בגרות בכיתה י'

שלום רב,
בהמשך למכתבי הקודם, מורי כיתות י' עבדו קשה בתקופת הקורונה כדי להעביר לתלמידים את תכנית הלימודים ולהכינם לבחינת הבגרות המהווה 30% מהציון הסופי כבר כעת בכיתה י', זאת עפ"י הרפורמה בכיתות י'.
הואיל ומדובר בהערכה חלופית, כפי שנקבע ברפורמה של השר פירון, אין שום סיבה שמר דוד גל, מנהל אגף הבחינות, יחליט שלא לשלם למורים הבודקים את הבחינות בהערכה החלופית אם לא יחתום על כך גם מפמ"ר.
מורה זכאי לקבל תשלום על עבודתו.
תשלום למורה אינו צריך להיות במחלוקת ולא להתבצע בגלל מריבות פנימיות במשרד החינוך.
אנו נורה למורים שלא להגיש את הציונים אם לא יובטח התשלום ולגבי אלו שכבר מסרו אותם, ניאלץ להגיש תביעות משפטיות על הלנת שכר כנגד משרד החינוך.
הגיע הזמן להפסיק "לחרוש על גבם" של המורים בגלל מלחמות פנימיות של משרד החינוך.

העתקים:
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים
מר דוד גל - מנהל אגף בחינות משה"ח
ציבור מפמ"רים
ציבור המורים