• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 24ט"ז סיון, תש"פ
8 יוני, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 24


חברים יקרים שלום רב,
בהמשך לאיגרת מס' 23, אני מוצא לנכון להציג בפניכם את תמצית חוות הדעת המשפטית שנשלחה לשר החינוך מר יואב גלנט ולמר שמואל אבואב מנכ"ל משרדו, ע"י משרד עורכי הדין יניב גבע ושות'.
חשוב מאוד שתיקחו לתשומת ליבכם את חוות הדעת הנ"ל ותנהגו בהתאם להוראות, בכתב, ממשרד החינוך או המעסיקים האחרים.
במצב הקיים כעת, אנו עדים לכך שהוראות משרד הבריאות לבתי הספר ומשרד החינוך, למעשה, מטילות את כל האחריות על מנהלים.
במערכת החינוך נוצרה אנדרלמוסיה הגובלת באנרכיה, באופן שעלול לחשוף את המנהלים ובעלי התפקידים האחרים בבתי הספר לתביעות משפטיות.
אנו ניתן הגנה משפטית לכל מנהל או בעל תפקיד ו/או מורה שיתבע, אך רצוי לפעול עפ"י הוראות בכתב ולא ליצור יוזמות שמסכנות אתכם.
שוחחתי היום עם מנהלת בי"ס מקיף שש שנתי שהחליטה, לטובת התלמידים והמורים, להסדיר את הלימודים בבית הספר ע"י הקטנת הכיתות, כך שכל יום תלמד מחצית הכיתה ולמחרת המחצית השניה. המנהלת זומנה לשימוע לקראת פיטורים כתוצאה מהיוזמה שלה.
מובן שניתן לה הגנה מלאה, כמו שנתנו גם למנהלים אחרים, אשר מפאת כבודם לא נציין את שמם ואת שמות בתיה"ס שלהם.


העתקים:
מר יואב גלנט – שר החינוך
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר מרכז השלטון המקומי
ראשי רשתות החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים