• (התנתק)
ריאיון עם יור ארגון המורים, רן ארז באולפן המהדורה המרכזית בחדשות 13

יו"ר ארגון המורים, רן ארז, התראיין באולפן המהדורה המרכזית בחדשות 13
והציג את עמדת הארגון:

✱ שנת הלימודים תסתיים במועדה המקורי בחינוך העל-יסודי – כיתות ז' עד יב'
✱ המורים נרתמו ועבדו באופן מלא במהלך הקורונה, כפי שביקש משרד החינוך
✱ המורים עבדו באופן מקוון יותר שעות מהרגיל – מהבוקר ועד הלילה
✱ איומי משרד האוצר ושר החינוך החדש על המורים הם איומי סרק
✱ משרד האוצר מנסה להפחיד את המורים בניכוי שכר
✱ ארגון המורים יסייע כלכלית למורים שיזדקקו לכך
✱ ארגון המורים נערך משפטית אל מול האיומים
✱ קוראים לחברי הארגון שלא להרים ידיים ולעמוד יחדיו מול האיומים