• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 26כ"ה סיון, תש"פ
17 יוני, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 26

חברים יקרים,
מועד סיום שנת הלימודים ב- 20.6.20 מגיע וצריך לסכם ולהחליט על הבאות.
נוסף לסקטור הרופאים והאחיות, הסקטור היחיד שנרתם לעבודה רצופה בתקופת מגפת הקורונה, הוא סקטור המורים.

הרופאים קיבלו מחיאות כפיים, ובצדק, המורים קיבלו בהתחלה ובמשך עבודתם ברכות, וכעת, בסוף - בעיטה ורמיסה. וכל זאת מדוע? מדוע כה רבה כפיות הטובה?
אולי כי סקטור המורים הוא סקטור נשי ברובו, והחברה הישראלית היא חברה שוביניסטית וכוחנית? כנראה כן!

ביום שישי, ערב סגירת בתי הספר, על פי בקשתו של מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, נרתמנו כולנו לעבודה המקוונת מהבית. זה לא היה קל - לשנות תוך 24 שעות שיטות עבודה ומערכי שיעור, לעבוד מהבוקר ועד הלילה ללא מסגרת שעות, להיות זמינים לתלמידים כל הזמן, לרכוש ציוד מיוחד לעבודה המקוונת ולסבול פגיעה בחיי המשפחה שלנו.
יצרנו רצף לימודי, מסגרת לימודית וסדר יום לתלמידינו.
עיתונאים מסוימים, שלא היה להם מושג מהי עבודת הוראה מקוונת, מצאו לנכון לתקוף את ציבור המורים - כי הרי זה יוצר רייטינג ועניין.
התעלמנו מכך והמשכנו בעבודתנו. עליי לציין, שהבטחתי למנכ"ל המשרד שבחטיבה העליונה המורים יעבדו ויעמדו בכל המטלות של תוכנית הלימודים, וניתן תגבורים ומרתונים לתלמידים הזקוקים לכך עד לבחינות הבגרות, גם אחרי סיום שנת הלימודים ב-20.6 ובעניין זה יש לציין את בחינות הבגרות שנדחו לסוף חודש יוני, הרבה מעבר לשנת הלימודים הפורמלית בכיתות י"א-י"ב.
כך גם בנוגע לכיתות י'. סיכמתי עם מנכ"ל משרד החינוך שנמלא את כל המטלות ונסיים את שנת הלימודים ב-20 ביוני.
אנחנו עומדים במשימה.

הנהגת הסתדרות המורים, מסיבות פוליטיות, הגיעה להסכם עם משרד האוצר על כך שחבריה בגנים, בחינוך היסודי ובחט"ב יאריכו את שנת הלימודים ב-9 ימים של עבודת חינם אין כסף. הם התנו זאת בכך שהמורים הנכללים בהסכם שלהם לא יוסיפו אפילו יום מעבר למה שיוסיפו המורים בכיתות י'. זה הגורם המניע שדוחף את משרד החינוך והאוצר לנסות ולחייב את מורי כיתות י' לעבוד גם הם 9 ימים נוספים ללא תשלום - למרות שכולם עבדו בכל הימים עד סוף שנה"ל, מילאו את כל חובותיהם עפ"י תוכנית הלימודים, סיימו את כל המטלות, ואף ביצעו את בחינות הבגרות, שמהוות 30% מבחינת הבגרות הסופית.
דרישת משרד האוצר ומשרד החינוך כעת, שמורי כיתות י' יעבדו 9 ימים נוספים חינם, היא כוחנית, בריונית, והיא בבחינת גזל.
לא רק חברינו המורים בכיתות התיכון, י', י"א וי"ב, מילאו את המוטל עליהם ואף יותר מכך, אלא גם חברינו המורים בכיתות ז', ח' וט', בחטיבות הביניים, עשו זאת. לחייב אותם לעבוד 9 ימים נוספים למרות שסיימו את כל המטלות - גם בכך יש בריונות, כוחנות וגזל.
שנת הלימודים בכל הכיתות, ז' עד י"ב, תסתיים ב-20.6, כפי שפורסם עוד בתחילת שנה"ל בחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך.

חוזה העבודה שלנו, כפי שמפרסם אותו משרד החינוך עצמו בתחילת כל שנה, מגדיר את תחילת שנה"ל, את כל החופשות במהלך שנה"ל וגם את סיום שנה"ל. לא ניתן היום לבוא ולומר לנו, בדיעבד, אנחנו מאריכים לכם את שנה"ל שלא בהסכמה, ואפילו בכפייה, תוך איומים של ניכויי שכר על עבודה שכבר נעשתה. עלות השכר של כולנו היא עלות שנתית והיא מתחלקת ל-12 חודשים כי זה מה שסיכמנו.
יכולנו לעבוד 10 חודשים ולקבל שכר גבוה יותר, אבל, כאמור, עבור השכר של פגרת הקיץ כבר עבדנו במהלך שנה"ל.
הארכת שנה"ל, כציווי, ללא הסכמה, היא מסוכנת. יש בזה תקדים לפגיעה מתמשכת בתנאי עבודתם של המורים, שגם כך שכרם אינו גבוה דיו.
משרד האוצר, בהחלטתו לאיים בניכוי שכר, מנסה להפחיד אותנו, ואנו לא ניתן בשום פנים ואופן שדבר כזה יקרה, זה איום סרק. ניאבק עבור כל חברינו בארגון המורים, גם עבור חברינו המלמדים בכיתות ז'-ט' וגם עבור חברינו המלמדים בכיתות י'-י"ב. אין הבדל בינינו.
כולם אחיי גיבורי התהילה – המשקיעים בעתיד המדינה.
משרד האוצר לא יצליח לנכות שכר, ואם בכל זאת יפעל לפגוע באופן שרירותי, נעשה את כל המאמצים לעזור כלכלית לכל חבר שיפגע.
הכפשות אישיות, שימוש בראיונות עם שרי חינוך לשעבר אשר לא למדו כלום ולא שכחו כלום, לא ירתיעו אותנו.
צר לי רק על עמדתו של מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, כפי שהיא באה לידי ביטוי במכתב המוזמן על ידי משרד האוצר, שנשלח שלשום, 15.6, כדי להצדיק כביכול את הניכוי הרטרואקטיבי שמתכנן משרד האוצר.
אין לי אלא רק 3 מילים לומר לו: "הגם אתה ברוטוס?"

לסיכום,
שנת הלימודים תסתיים ב-20.6.20 בכל החינוך העי"ס. הוראה זו חלה על כל חברי ארגון המורים, גם בחטיבות הביניים וגם בחטיבות העליונות.
חברים, זכרו: "לא עושים לאדם אלא רק מה שהוא נותן שיעשו לו".
לכן, אם נרים ידיים ונוותר כעת, לא יהיה לזה סוף.העתקים

מר בנימין נתניהו – ראש הממשלה
מר יואב גלנט – שר החינוך
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר מרכז השלטון המקומי
ראשי רשתות החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים
חברי המועצה, ארגון המורים