• (התנתק)
הישג לארגון המורים בפסיקת בית הדין לעבודהכ"ח סיון, תש"פ
20 יוני, 2020

חברות וחברים יקרים,
בית הדין הארצי לעבודה פסק לטובתנו ודחה את עתירת משרדי החינוך, האוצר, ומרכז השלטון המקומי להאריך את שנת הלימודים בכיתות י'.
אנחנו דרשנו ונאבקנו על כך שגם בחטיבות הביניים מורי ז׳ ח׳ ט׳, לא יצטרכו להאריך את שנת הלימודים.
אך בית הדין קיבל את עמדת המדינה, לפיה ההסכם שנעשה עם הסתדרות המורים מחייב, ולכן אין להענות לדרישת ארגון המורים.
ההישג של הארגון, למרות שמדובר רק על כתות י', למעשה פתר גם את הבעיה של מורי חטיבות הביניים, כפי שביקשנו.
זאת, משום שתוספת הימים עליה החליטה הסתדרות המורים יחד עם המדינה בחטיבות הביניים, מותנית בתוספת ימים בכיתות י'.
הואיל והצלחנו למנוע את תוספת ימי העבודה לכתות י', אין מנוס להסתדרות המורים אלא לבטל את תוספת ימי הלימודים גם למורי חטיבות הביניים.
לכן הנצחון שלנו הוא נצחון גם למורי חטיבות הביניים. נמשיך לעמוד לצדכם מורי חטיבות הביניים. מקומכם עמנו, משפחת המורים העל יסודיים.
המאבק הנחוש שלנו והדבקות במטרה של כולנו, פתרו את הבעיה של כל החינוך העל יסודי.