• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 27ג' תמוז, תש"פ
25 יוני, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 27
סיום מאבק

חברים יקרים,
ברצוני להתחיל איגרת זו במילה אחת: תודה!
תודה על התמיכה שלכם.
תודה על ההתמדה והנחישות שלכם.
תודה על האמון שלכם.
אני שמח שעמדנו בציפיות שלכם!
נאבקנו נגד גזירות שרירותיות של משרד האוצר, שהסתדרות המורים שיתפה עימו פעולה, והצלחנו.
נאבקנו נגד הניסיונות שעשה משרד האוצר להכניס את היד לכיסם של המורים כדי לגזול מאיתנו שכר בגין 9 ימי חופשה שעבורם שילמנו במסגרת עבודתנו במהלך שנת הלימודים החולפת והצלחנו...
נאבקנו נגד ניסיון הסתדרות המורים לקרוע גם את כיתות י' מהחינוך העל יסודי, כפי שעשו בחטיבות הביניים בשיתוף משרדי האוצר והחינוך והצלחנו.
נאבקנו למען חטיבות הביניים והצלחנו, גם אם הסתדרות המורים אומרת אחרת עובדה ששנה"ל הסתיימה ב- 20.6.
נאבקנו כדי למנוע מהסתדרות המורים לגזול ממורי ישראל 9 ימי שכר, רק כדי לרצות את משרד האוצר וההסתדרות הכללית, והצלחנו.
נאבקנו נגד הניסיון לשנות, חד צדדית ובשרירות לב, תנאי עבודה בסיסיים של ציבור המורים, בכלל, ושל המורים בחינוך העי"ס, כיתות ז' – י"ב, בפרט, והצלחנו.
המאבק לא נגמר. לפנינו עוד משימות מספר שאנחנו צריכים להתמודד עימן. כולי תפילה שגם בהן נצליח, כי כולנו מלוכדים במאבק למען שמירת תנאי עבודתנו ושיפורם.
ארגון המורים ימשיך בכך ללא לאות ומתוך ציפייה שכל אחד ואחת מציבור המורים יצטרף וייקח חלק במאבק זה.
ציבור מורי חטיבות הביניים עדיין סובל מכך שעבודתו הקשה אינה מתוגמלת כראוי, והמורים עובדים שנה ללא הסכם עבודה, עליו נמנעת הסתדרות המורים מלחתום, כשבמקביל משרד האוצר מונע מארגון המורים לייצג את מורי חטיבות הביניים, כי כך זול להם יותר.
הפנסיה לא תוקנה כפי שהבטיחה הסתדרות המורים בתופים ובמצלתיים ב- 1.9.2019. גם נושא ימי המחלה תלוי ועומד, והימנעות הסתדרות המורים מחתימה על הסכם קיבוצי חדש הביאה את המורים למצב שכעת, כאשר קופת המדינה ריקה קשה יותר. עוד עלולים לדרוש מהמורים "תרומות" נוספות.
מי יעמוד לצידכם כאשר משרדי החינוך והאוצר, בתמיכת דעת קהל של הורים ועיתוני חצר, יחליטו לקחת הפעם לא 9 ימי חופשה מציבור המורים, אלא אולי חודש?
זכרו - בליכוד שורותינו כוחנו. ארגון המורים הוא ביתם של כל המורים בחינוך העי"ס. קורת גג לכל אחת ואחד, בין שמשלם משכורתו הוא בעלות ובין שזו עירייה או משרד החינוך. כולנו שייכים למשפחת המורים בחינוך העל יסודי.
אינני חושב שיש מורה בחטיבת ביניים שלא רואה את עצמו שייך למשפחת החינוך העי"ס והיה מעדיף להשתייך למשפחת המורים היסודיים, עם כל הכבוד להם ולעבודתם.
יש שוני גדול.
כל מי שמדבר על שוויון טועה!
הניסיון הכוחני של משרדי האוצר והחינוך לגזול מאיתנו ימי חופשה, למרות ששילמנו עבורה בעבודתנו במשך 10 חודשים בשנה, נכשל, בין השאר כי זלזלו בנו ולא הביאו בחשבון את נחישותנו.
הפעלת הכוח על ידם פעלה כמו בג'ודו, כאשר החלש מפיל את החזק תוך שימוש בכוחו של החזק.
עם זאת איננו מחפשים מאבקים עם שר החינוך או עם משרד האוצר, אם כי איננו נרתעים מהם.
שיתוף פעולה יכול רק לקדם את מערכת החינוך, את מעמדנו ואת הצלחת תלמידינו.
אנו מוכנים להתנדב בלי שמישהו יכפה עלינו. עובדה שכל המורים בבתי הספר התיכוניים, גם מורים שמלמדים בכיתות י', ממשיכים לעבוד גם בחודש יולי וללוות את התלמידים לבחינות הבגרות, אשר יסתיימו בשבוע הראשון של חודש אוגוסט - וזאת נוסף לעבודה הקשה בתקופת הקורונה, מתוך הכרה ודאגה לתלמידינו. כל אמירות שר החינוך אינן רלוונטיות, הן מעליבות את ציבור המורים כולו ואינן מהוות תחילת עבודה משותפת ראויה.
כולי תקווה שהלקח נלמד.
אם שר החינוך יושיט את ידו, הוא ימצא גם את ידנו מושטת.
אני מאחל לכם חופשת קיץ נעימה, ומשוכנע שכל אחת ואחד מכם ימצא את מקומו במשפחת המורים של החינוך העל יסודי, כי "בית ארגון המורים" הוא השותף האמיתי שלכם לדרך, לאורך כל הדרך ובכל מצב.
העתקים

מר יואב גלנט – שר החינוך
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר מרכז השלטון המקומי
ראשי רשתות החינוך 
חברי הנהלת ארגון המורים 
מזכירי הסניפים