• (התנתק)
תשלום למורים בודקי בחינות בגרותח' תמוז, תש"ף
‏30 יוני, 2020

לכבוד 
מר דוד גל 
מנהל אגף בחינות
משרד החינוך 
שלום רב, 

הנדון: תשלום למורים בודקי בחינות בגרות 

לשיטתך, חתימת המפמ"ר הינה הכרחית לתשלום למורים בודקי הבחינות. אינני רוצה להתווכח האם עמדתך היא צודקת או לא כי זו עמדתך.
יחד עם זאת, אני דורש תשלום למורים והעיכוב כתוצאה מההתחשבנות הפנימית עם האנשים שלך לא צריכה לעניין את המורים אשר עשו את העבודה ולמרות זאת לא מקבלים את שכרם.
לדבריך, לא המפמ"ר חותם אלא רק המדריך הראשי האזורי חותם על הטופס של נושא העבודה לפני שהתלמיד כתב את העבודה. מאחר והמורים עשו את עבודתם, הכינו את התלמידים ל- 30% מבחן הבגרות ובדקו את הבחינה אין שום סיבה שלא לשלם להם את התמורה בגין עבודתם.
אנו דורשים תשלום לאלתר.

העתק: 
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
מר שלמה חדד – יו"ר המחלקה הפרופסיונלית
ציבור המורים