• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 28ט' תמוז, תש"פ
1 יולי, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 28

חברים נכבדים,
לאחרונה אנו עדים לכך שבמספר בתי ספר, מנהלים עושים דין לעצמם וקובעים בשרירות לב שמערכת החינוך בבית ספרם עוברת ל-5 ימי עבודה בשבוע.

ברצוני לציין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שמצב זה הוא בניגוד גמור להוראות משרד החינוך ולהסכמי עבודה עם ארגון המורים ובניגוד גמור למה שקיים במערכת החינוך מאז הקמת מדינת ישראל.
שינוי כה דרסטי בתנאי העבודה של המורים דורש הסכמה מצד ארגון המורים.

בשבוע עבודה של 6 ימים, מורים זכאים ליום פנוי על פי בקשתם.
בקיצור שבוע עבודה ל-5 ימים, כופים על המורים את יום שישי כיום פנוי.
יש לכך השלכות נוספות רבות. מלבד פגיעה בחופש הבחירה של המורה, הדבר יוצר גם עומס רב על תלמידים ומורים – כי כך כל שעות ההוראה הכיתתיות אמורות להתקיים בחמישה ימים בשבוע, ולא בשישה.

האם השלב הבא יהיה קיצוץ בשעות ההוראה – כבר בעתיד הקרוב ביותר?
חשוב לראות את טובתה של כל המערכת.

אם מורה עובד בעוד בית ספר או אם הוא לומד, הוא לא יוכל לעשות זאת עוד, אם היום הפנוי שייקבע לו יהיה יום שישי.

באשר לתלמידים – הם יקבלו עוד יום של שוטטות, בטלה, נהיגה בכבישים והעדר מסגרת חינוכית.

אנו מתנגדים לשינוי זה וניאלץ להכריז סכסוך עבודה בכל בית ספר שבו הוא יונהג.
אנו מבקשים שתודיעו לנו על כל מקום שבו הדבר קורה, גם אם באותו הרגע זה לא מפריע לכם.
יש להביט גם אל העתיד.