• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 29ט"ו תמוז, תש"פ
7 יולי, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 29

עמיתיי המורים,

"אם אין אני לי – מי לי,
וכשאני לעצמי מה אני,
ואם לא עכשיו אימתי" (הלל הזקן, מסכת אבות פרק א' משנה י"ד)

ואני אומר, שחוסר הידיעה = חולשה. ידע הוא כוח.
חשוב שכל אחת ואחד יידעו את האמת העובדתית ויסיקו את המסקנות האישיות המתבקשות.
הגיע הזמן לפזר את הערפל.
בימים האחרונים הנהלת הסתדרות המורים פועלת תחת לחץ. הם מוציאים מכתבים אישיים והודעות למורים חברי הסתדרות המורים בקריאה שלא יעזבו ושלא יעברו לארגון המורים. במקביל, נעשות פניות אישיות על ידם לחברי ארגון המורים. קוראים להם להצטרף להסתדרות המורים, תוך הפצת אגדות אורבניות על דברים שלא היו ולא נבראו, ולכך אתייחס בהמשך.

הסיבה ללחץ שהם נמצאים בו היא, שרבים מחברי הסתדרות המורים "מצביעים ברגליים" ומצטרפים לארגון המורים. מורים אלו יודעים את האמת (אף אם אינם מודעים לכל האמת) ומודעים לזלזול של הסתדרות המורים בעבודתם. הם מבינים שהיא ויתרה למשרד האוצר בהסכם האחרון שחתמה עמו על 13 ימי עבודה (השווים לשכר של חצי חודש עבודה) בתקופת מגפת הקורונה.
מורים אלה מאסו בהתנהלות הסתדרות המורים ויחסה כלפיהם.

רק עמידתו העיקשת של ארגון המורים והמאבק אותו ניהלנו, הביאו לביטול הגזרה לא רק למורי חטיבות הביניים, אלא גם למורים בחינוך היסודי ובגני הילדים, ונחסכו מהם בזכותנו 9 ימי עבודה חינם.

למרות כישלון התנהלותה של הסתדרות המורים במשבר הקורונה שבא לידי ביטוי בגזל ימי החופשה והסכמה לעבודת חינם בחופש של המורים, ראשיה מתפארים בהצלחות שלא היו לא נבראו, ואף משל לא היו.

הגיע הזמן לחשוף את האמת, כדי שכל מורה, גם חבר בהסתדרות המורים, יידע לאיזה ארגון הוא משתייך וכך יקבל החלטה מושכלת.

1. בשנת 2008 הסתדרות המורים חתמה על הסכם "אופק חדש" תוך ויתור על זכויות רבות של מורים עובדי המדינה ובתמורה קיבלה מונופול מהמדינה על חטיבות הביניים. זאת, למרות שרוב מורי חטיבות הביניים משתייכים לארגון המורים. צעד זה נעשה על ידי המדינה כדי לרצות את הסתדרות המורים על הוויתור הגדול שעשתה בשכר עובדי ההוראה, שהם עובדי מדינה וברובם הגדול עובדים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.

2. לעומת זאת, ארגון המורים שבת 60 ימים והשיג את רפורמת "עוז לתמורה" שמטיבה מאוד עם המורים – בשכר, בתנאי העבודה, בהחזר קיצוצים בשעות לימוד שנעשו בידי יולי תמיר ובהקטנת מספר התלמידים בכיתה ל-32 תלמידים.

3. בהסכם הקיבוצי האחרון שחתמה הסתדרות המורים, היא ויתרה על תוספת שכר לרוב המורים ובמיוחד לחדשים, וזאת כדי לממן ביטול מכסות קידום בדרגה למורים הוותיקים ביותר.

4. ארגון המורים צמצם בהסכם הקיבוצי האחרון את מספר הסעיפים בתלושי השכר, שיפר את שכרם של המורים ב-6% וכן הוסיף תפקידים בבית הספר ושכר התחלתי של כ-8,500 ₪.

5. החל מ-1.7.19 הסתדרות המורים הייתה אמורה לחתום על הסכם קיבוצי חדש ולשפר את שכרם של המורים. היא לא עשתה זאת, אלא הכריזה סכסוך עבודה ואיימה שלא לפתוח את שנת הלימודים אם לא תתוקן הפנסיה של עובדי המדינה וחשבון ניצול ימי המחלה.
ב-1.9.19 חזרה בה הסתדרות המורים מהסכסוך ופרסמה "בתופים ובמצלתיים" שהשיגה את מבוקשה. הדבר לא היה, לא נברא ואף משל לא היה.
בינתיים, המורים עובדים שנה ללא הסכם עבודה וללא תוספת שכר.

6.עם פרוץ מגפת הקורונה, כאשר מספר הנדבקים במחלה הלך וגדל, ניהלתי שיחות עם מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב ותכננו לעבור ללימוד מקוון מהבית. זאת, תוך התחייבות שהמורים העל יסודיים ימשיכו לספק תגבורים ומרתונים לתלמידים בכיתות יא' ו-יב' כהכנה לבחינות בגרות גם אחרי .20.6, עפ"י שיקול דעתם המקצועית של המורים בכמות התגבורים לתלמידים שזקוקים לכך, כך שהתוצאות לא תהיינה פחותות מהשנה שעברה. כך גם לגבי מורי כיתה י' ומורי חטיבות הביניים, ששייכים גם הם לחינוך העל יסודי. זאת כדי לדאוג לכך שלתלמידים תהיה מסגרת וסדר יום בתקופה הקשה שבה נסגרו מוסדות החינוך.
לא רק זאת ואף זאת, סיכמנו שהמורים יקבלו את שכרם הרגיל וישמרו על רמת חייהם.

7. לא כך בהסתדרות המורים. במענה לדרישת מנכ"ל משרד האוצר, אשר איים עליהם שלא ישלם שכר מלא לגננות ולמורים היסודיים כי לא ראו בלמידה המקוונת 100% למידה, הסכימה מזכ"לית הסתדרות המורים לוותר על 13 ימי חופשה מחופשתם של המורים, חינם אין כסף. בכך, הכתה במורי חטיבות הביניים פעם נוספת.

8. רק עמידתו האיתנה של הארגון והמאבק המשפטי והציבורי אותו ניהלנו, הצליחו לבטל את רוע הגזרה לגבי כלל מורי ישראל ומורי חטיבות הביניים בפרט.

לסיכום,
מה שמעניין את משרד האוצר זו העלות התקציבית הגדולה מאוד אותה הוא חוסך ע"י אי שיפור שכרם של הגננות והמורים היסודיים. מורי חטיבות הביניים לא כל כך חשובים למשרד האוצר, כי מספרם מועט באופן יחסי.
לכן, כדי לרצות את הסתדרות המורים ולהביאה לוויתורים, נתנו לה שליטה על חטיבות הביניים ובכך קיבלו מהם שקט תעשייתי.

אנו נמצאים במאבק משפטי קרוב ל-8 שנים כדי להוכיח בבית הדין הארצי לעבודה שחטיבות הביניים שייכות לחינוך העל יסודי ושאין לנתק אותם ממנו. אנחנו טוענים ששתי רפורמות שונות הורסות את הרצף השש-שנתי, וכי הפיצול נעשה בשרירות לב ע"י משרד האוצר.

לפיצול בין חטיבות עליונות לחטיבות ביניים יש פן נוסף והוא יצירת מצב של "הפרד ומשול" בין המורים והארגונים. צירוף חטיבות הביניים לחינוך היסודי ולהסתדרות המורים הפסיבית יותר, פגע אנושות במורים, בתלמידים וגם בבתי הספר בחינוך העל יסודיים וברצף השש שנתי.

הסתדרות המורים טוענת שצריך שוויון בין המורים, אך יש הבדל בין המורים. אין שוויון בדרגה אקדמית, אין שוויון בהכשרה, אין שוויון באופי העבודה, בוותק, בהשתלמויות, בעבודה המדידה של המורים בחינוך העל יסודיים וכו'.

אך אם כבר רוצים שוויון, הוא צריך להיות כלפי מעלה ולא כלפי מטה כפי שעשו בכוחניות עם מורי חטיבות הביניים כדי לרצות מבחינה פסיכולוגית ואלקטורלית את הסתדרות המורים. באותה הזדמנות גם חסכו תוספות שכר ממורי חטיבות הביניים ופגעו בהם מבחינה כספית.

זה המקום להזכירכם, ששכר התחלתי של מורה באופק חדש הוא 6,500 ₪ ברוטו וברפורמה "עוז לתמורה" השכר ההתחלתי של מורה הוא 8,500 ₪ ברוטו - 30% יותר! לכך צריך לשאוף ולא להצמיד את מורי חטיבות ביניים כלפי מטה לשכר הגננות והמורים היסודיים כי יש הבדל בין עבודת המורה בכיתה ח' או ט' או י' לבין מורה בכיתה א' או בגן הילדים.

יש לתקן את שכרם של המורים וארגון המורים יודע לעשות זאת. הוכחנו זאת.
הדרך לשיפור מצבם של מורי חטיבות ביניים היא להצטרף כגוש אחד לארגון המורים העל יסודיים ועדיף לעשות זאת שעה אחת קודם.

אין שום סיבה להישאר בהסתדרות המורים, אשר מכה בכם שוב ושוב כל כך הרבה שנים.
צעד כזה שלכם, יוכיח כאלף עדים לכל בר בי רב ולמשרד האוצר והחינוך לאיזה ארגון אתם רוצים להשתייך ומי הארגון היציג שלכם. הוא יאפשר למחות נגד ההחלטה השרירותית של משרד האוצר.

באשר לאגדה האורבנית שמפיצים בהסתדרות המורים על כך שאי אפשר לעבור לארגון בגלל הפנסיה התקציבית או בגלל קרן ההשתלמות או בגלל ביטוח רפואי או בגלל רווחה, אין בכך כל ממש ואין בכך כל אמת.

תקנון קרנות ההשתלמות דומה, הפנסיה התקציבית היא של המדינה והרווחה בארגון המורים היא ברוב המקרים לא פחותה ואף טובה יותר מאשר בהסתדרות המורים.

ביטוח רפואי – מורים חברי הסתדרות שיש להם ביטוח רפואי בחברת הראל ועוברים לארגון המורים, מקבלים ביטוח אוטומטי ללא כל תקופת אכשרה בחברת הפניקס, באמצעות ארגון המורים ובנוסף לכך ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות.

מקומם של כל מורי החינוך העל יסודי, מכיתה ז' ועד יד', במשפחת המורים העל יסודיים שארגון המורים הוא ביתם.

כל אחד צריך לדאוג לעצמו והזמן לכך הוא עכשיו וביחד נתגבש כנהר גדול ונצליח.
לכל אחד ואחת מאתנו יש חלק בהצלחה.