• (התנתק)
שיתוף פעולה חדש בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המרכז האקדמי שערי מדע ומשפטשיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
ההסכם נוגע אך ורק לסטודנטים במרכז האקדמי, אשר יתחילו ללמוד לתואר שני בחוג - משפטים ללא משפטנים בשנה"ל תשפ"א.

על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ₪ בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תשפ"א מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי תואר שני במסגרת התוכניות משפטים ללא משפטנים במסלול ללימודי תואר שני במרכז האקדמי בשנה"ל תשפ"א - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 3,000 ₪ מטעם המרכז.
לייעוץ והרשמה 5909* - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט