• (התנתק)
הרצאה מקוונת לפורשים לפנסיה

ההרצאה של חברת "אפיקים" בנושא: היבטים כלכליים בפרישה, נדחית ל 26/8 בשעה 11:00
הודעה בנושא, כולל הרשמה להרצאה - בהמשך.