• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 32ב' אב, תש"פ
23 יולי, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 32

חבריי המורים בחטיבות הביניים,
משרדי האוצר והחינוך עשו "עסקה טובה מאוד", מבחינתם, בכך שהחליטו לתת להסתדרות המורים שליטה על חטיבות הביניים וחסכו הרבה כסף.
מה שעניין ביותר את מזכ"ל הסתדרות המורים דאז, יוסי וסרמן, היה להראות לציבור המורים בחינוך היסודי ולגננות, שהם האלקטורט הגדול והחשוב שלו, שסוף סוף הוא מקדם אותם ומשווה את שכרם ואת תנאי עבודתם לאלה של המורים בחינוך העל יסודי.
הואיל ודבר זה היה יקר מדי, ומשרד האוצר התנגד לכך, החליט אז מזכ"ל הסתדרות המורים להעלות במקצת את שכרם ותנאיהם של המורים בחינוך היסודי ולהנמיך את אלה של המורים בחטיבות הביניים, ובכך להשוות ביניהם, כמו שקורה בכלים שלובים.
זו הייתה הסיבה לכך שמשרד האוצר החליט בשרירות לב לשייך את המורים המלמדים בחטיבות הביניים להסתדרות המורים, עם הגננות והמורים המלמדים בבתי הספר היסודיים.
האוצר שמח מאוד כי כך הוא חסך כסף רב – אלא שזה נעשה על חשבון המורים בחטיבות הביניים.
בהסתדרות המורים, השותפה לעסקה, שמחו מאוד כי "פוליטית" הצליחו להראות לגננות ולמורים בחינוך היסודי ששכרם ותנאי עבודתם הושוו לאלה של המורים בחינוך העל יסודי.
בכל שנות קיומה של מדינת ישראל לא ראתה הסתדרות המורים את מורים המלמדים בבתי הספר העל יסודיים ובחטיבות הביניים כחשובים מבחינה אלקטורלית.

לפיכך, לא דאגו להם כראוי. אפשר לומר שגם למורים בחינוך היסודי ולגננות לא דאגו - כי ראו בהם "קהל שבוי", שכן לא הייתה להם כל ברירה ואפשרות להצטרף להתארגנות אלטרנטיבית לזו שבהסתדרות המורים.
אבל למורים בחינוך העל יסודי יש אלטרנטיבה, והיא ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים; ארגון לא הסתדרותי ובלתי מפלגתי, המסור לחבריו ללא כל הבדל בן החברים בו.
די להזכיר את מקצת בעלי התפקידים המובילים בהסתדרות המורים כדי להבין מי למעשה ייצג בעבר ומי מייצג כיום את המורים בחטיבות הביניים, מה ניסיונם ומה גישתם למילוי תפקידם בחינוך העי"ס.

אברהם בן שבת, מזכ"ל לשעבר, מנהל בי"ס יסודי לשעבר, פנסיונר – עשרות שנים שלא ראה כיתה.
יוסי וסרמן, מזכ"ל לשעבר מנהל בי"ס יסודי לשעבר, פנסיונר – עשרות שנים שלא ראה כיתה,
יפה בן דוד, מזכ"לית עכשווית – מורה ביסודי ומעל 10 שנים לא לימדה.
גד דעי, ממלא מקום קבוע לכל המזכ"לים, מנהל בי"ס יסודי לשעבר, פנסיונר – עשרות שנים לא ראה כיתה.
יוסף קורן, יו"ר סניף – פנסיונר בחינוך היסודי
יעקב סבן, עוזר יו"ר סניף – פנסיונר החינוך היסודי
מיכאל פינטו, יו"ר סניף – מנהל בי"ס יסודי
גבי שמעון – יו"ר סניף, מורה בבי"ס יסודי
ענת רז, יו"ר סניף – מורה
עדנה דוד, יו"ר סניף – מנהלת ביסודי (עוזרת למזכ"לית הסתדרות המורים)
עופר ארביב, יו"ר סניף – מורה בחינוך טכנולוגי עי"ס
נפתי כהן, יו"ר סניף – פנסיונר, מנהל חט"ב לשעבר
זכריה ספיר, יו"ר סניף מורים דתיים – פנסיונר, מנהל בי"ס יסודי לשעבר
אילנית דוד – יו"ר סניף, מורה ביסודי
צביקה קרואני, יו"ר סניף – פנסיונר, מנהל בי"ס יסודי לשעבר
אילן חסן, יו"ר סניף – מנהל ביסודי
אליעזר וינוגרד, יו"ר סניף – פנסיונר, מנהל בי"ס יסודי לשעבר (סגן של יפה בן דוד)
מוריה זגורי, יו"ר סניף – מורה ביסודי (בחל"ת) (חברה במועצת עיריית קריית גת)
כאמל אבו אלקיען, יו"ר סניף – מנהל בבי"ס יסודי
מוטי סמט, יו"ר סניף – פנסיונר, מנהל בי"ס לשעבר
גאולה ציטרינוביץ, יו"ר סניף – פנסיונרית, מורה ביסודי לשעבר
רונית בוסטן, יו"ר סניף – פנסיונרית , מורה ביסודי לשעבר
מוסא סופיאן , יו"ר מגזר ערבי – מנהל בי"ס יסודי
אפרים גרינפילד, עוזר יו"ר סניף ירושלים – פנסיונר ומפקח ברשת צביה
נחום נחום, יו"ר סניף – פנסיונר, מנהל ביסודי לשעבר .

הדוגמאות שלעיל מראות כי הרוב המכריע הם גמלאים ומנהלים לשעבר בחינוך היסודי שזה שנים רבות "לא ראו כיתה", אינם חשים את "דופק חדר המורים", אינם מודעים לקשיים ולצרכים שמעלים חיי היום יום בבית הספר כיום.
מתוך כך עולה השאלה: האם אפשר לצפות מהסתדרות המורים שתדאג לחבריה המורים בחטיבות הביניים? שהרי אלקטורלית מבחינתה הם "בטלים בשישים".
גם אילו רצו לדאוג להם, לא היו יכולים לעשות זאת כראוי בלי להכיר את צורכי העבודה האמיתיים של המורים העי"ס בכלל וכיום בפרט.

מלבד בעלי התפקידים שציינתי יש עוד עשרות פעילים בשכר, שלא נבחרו בבחירות, וגם הם יוצאי החינוך היסודי שמבחינתם זו קריירה שנייה, אחרי שכבר היו מנהלים וראו את המורה רק בעיני מנהל.
כאן אני פונה אליכם וקורא לכם לתת לנו את הכוח לעזור לכם לקדם את שכרכם ואת תנאי עבודתכם.
הצטרפו למשפחת המורים בחינוך העל יסודי, שביתם הוא ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים.
מקומכם עמנו!

לחצו כאן, והצטרפו לארגון המורים.