• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 33י"ג אב, תש"פ
3 אוגוסט, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 33

חברי המורים בחטיבות הביניים,
פנייתי זו היא אליכם במיוחד, מורי חטיבות הביניים, ובהמשך תבינו למה.
כזכור לכם, במהלך השנים האחרונות סיפקנו הסברים לכך שמורי חטיבות הביניים מקופחים מבחינת תנאי השכר ותנאי העבודה ביחס למורי החטיבה העליונה, ולמעשה צמודים למורים היסודיים. על כן ודאי תבינו מדוע איגרת זו כה חשובה.

סיפרנו לכם על כך שכדי לחסוך כסף, משרד האוצר קבע בהתאם ועל פי דרישת הסתדרות המורים, שאתם שייכים להסכם הקיבוצי שנחתם עם הסתדרות המורים. הסיבה לקביעה זו, היא לא רק לעשות "הפרד ומשול", אלא כדי לפצל את החינוך העי"ס ולשלוט על השכר ועל תנאי העבודה של המורים בחט"ב בקלות. נאבקנו בהחלטה זו בבית הדין הארצי לעבודה והגשנו עתירה נגד משרד החינוך, נגד משרד האוצר ונגד הסתדרות המורים, איגוד מקצועי אשר עשה יד אחת עם המעסיקים כדי לקפח זכויות של עובדים. מדובר בזכויות שלכם, מורי חטיבות הביניים!

העתירה הוגשה עוד ב-2012 ומאז התנהלה בעצלתיים בבית הדין הארצי. התקיימו 3 גישורים וישיבות רבות, אך ללא תוצאות. התביעה חודשה ב-2017 ולראשונה, סוף סוף, דברים התחילו לזוז.

ב-19.7.20 התקיים דיון בדרישה שלנו להגיש לבית הדין תצהירים מטעמנו ועדים שיעידו על הפגיעה במערכת החינוך העי"ס, על הפגיעה במורים, על הנזקים שנגרמו ועל הצורך החינוכי, המנהלי והפדגוגי ברצף השש שנתי מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, דבר שנגרם בשרירות לב ומסיבות פוליטיות וכלכליות, עם פיצול מלאכותי שנעשה בין מורי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.

למרות התנגדות משרד האוצר, הסתדרות המורים ופרקליטות המדינה להגשת תצהירים של אנשים מובילים במערכת החינוך, קבעו שופטי ביה"ד הארצי לעבודה שמותר לנו להגיש את התצהירים שאנו מעוניינים להגיש.

סוף סוף אפשר לראות בכך צעד קדימה לקראת סיום הסאגה הזו, בה אלפי מורים בחינוך העי"ס נפגעו קשות ע"י משרד האוצר והסתדרות המורים בשכרם ובתנאי עבודתם; מנהלים נפגעו והתקשו מאוד בניהול בתי הספר העי"ס השש שנתיים; אלפי מורים נפגעו בפנסיה; ועשרות אלפי תלמידים ומורים נפגעו מקיום 2 רפורמות מקבילות (אופק חדש ועוז לתמורה) באותו בי"ס.

אנו לא נרפה עד שעוולה זו תתוקן. למורי חטיבות הביניים מגיעים את אותם התנאים ואותן הזכויות להם זוכים מורי החטיבה העליונה.

רק באמצעות ארגון המורים ניתן לשפר את ביטחונם התעסוקתי והכלכלי של מורי חטיבות הביניים ולקדם אותם. בהסתדרות המורים אין סיכוי לכך, בגלל המדיניות והרצון שלהם להצמיד את מורי חטיבת הביניים לחינוך היסודי ולגננות. עם כל הכבוד להם, ויש כבוד, אבל יש גם שוני בין מורי חטיבות ביניים לבין גננות ומורים בבתיה"ס היסודיים.

חברי המורים בחטיבות הביניים, הצטרפותכם המלאה לארגון המורים תשכנע את ביה"ד הארצי לעבודה מה הוא רצונכם האמיתי, עם מי אתם רוצים להזדהות ומי אתם מעוניינים שייצג אתכם.

עדיין קיים במדינת ישראל חופש התארגנות. אנו קוראים לאלו מכם שטרם עשו זאת להצטרף לארגון המורים.
תנו לנו את הכוח כדי שנוכל לטפל בשכרכם ובתנאי עבודתכם.

לחצו כאן, והצטרפו לארגון המורים.