• (התנתק)
השתלמות מעבר לשעות המערכת ובזמן חופשה

י"ד אב תש"פ
4 אוגוסט 2020

מורה יקר/ה

הנדון: השתלמות מעבר לשעות המערכת ובזמן חופשה 

מערכת החינוך פועלת שנים לא מעטות במסגרת של רפורמות שבהן העבודה מוגדרת וברורה.
מורים העובדים במסגרת רפורמת עוז לתמורה משובצים ל-2 ש"ש לצורך השתלמות ומקבלים עליהן שכר מלא.
מורים העובדים במסגרת רפורמת אופק חדש אינם מחויבים בהשתלמות בית ספרית.
מעסיקים וכן מפקחים ומפמ"רים במקצועות השונים מחייבים מורים להשתלם לאחר שעות העבודה ובזמן חופשה.
חופשת הקיץ מעוגנת בהסכם קיבוצי ולכן אין להשתתף בהשתלמויות מכל סוג שהוא בזמן החופשה.
אבקש להבהיר, מורה הנדרש להשתתף בהשתלמות שלא במסגרת שעות העבודה ומסכים לכך, עליו להתנות זאת בכך ששעות ההשתלמות יקוזזו משעות תומכות הוראה, אחרת אין להשתתף בהשתלמות.
ארגון המורים ממליץ להשתתף בהשתלמויות לצורך קידום בשכר ולצורך התפתחות פדגוגית.
עובד הוראה המשתתף בהשתלמויות אלה עושה זאת מתוך בחירה, ולא מאונס.

בברכת חופשה נעימה ובריאות איתנה

 

בכבוד רב,