• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 34כ"ב אב, תש"פ
12 אוגוסט, 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 34

עמיתיי היקרים,
פגרת הקיץ עומדת להסתיים. כעת, כשבועיים לפני פתיחת שנה"ל, נשמעים קולות הטוענים שיש לדחות את פתיחת שנה"ל או להשבית אותה מסיבה זו או אחרת.

עמדתו של ארגון המורים היא, כפי שכבר אמרנו בכלי התקשורת השונים, שיש לפתוח את שנה"ל במועדה, 1.9.20.

בפגישות שקיימתי עם שר החינוך מר יואב גלנט ועם מנכ"ל משרדו מר עמית אדרי, הבהרתי להם שיש במערכת החינוך דברים חשובים ויש דברים דחופים.

הדבר הדחוף הוא לדאוג לפתיחת שנה"ל במועדה. הדברים החשובים הם רבים: למשל, כיצד היא תיפתח, מה יהיה אופי העבודה, מה תהיה תוכנית הלימודים, איך תתקיימנה הבחינות למיניהן, מה יהיה מצבם של המורים בסיכון, האם הלימוד יהיה דיגיטלי, פרונטלי או היברידי – ועוד.

כולם דברים חשובים, ואפשר לטפל בהם "תוך כדי תנועה" גם אחרי פתיחת שנה"ל. בתקופה קשה זו שבה אנו נמצאים, במדינה בכלל, ובמערכת החינוך בפרט, חשוב מאוד ליצור לתלמידים מסגרת לימודית-חינוכית ולשמור על סדר יום.

יש ללמד את התלמידים, להעסיק אותם ולמנוע את השוטטות. זה הדבר הדחוף לעשותו.

לדברים החשובים, שבהם צריך לטפל כבר עכשיו, חשוב למצוא פתרונות – ויש פתרונות.

הצענו פתרונות לבעיות של כוח האדם המקצועי החסר; יש הצעה לפתרונות לבעיית הציוד החסר לתלמידים ולמורים; יש פתרונות לבעייתם של מורים בסיכון ועוד.
למרות שלא כל הפתרונות מושלמים, חשוב מאוד להתחיל את שנת הלימודים במועד.

כל התירוצים והסיבות למניעת פתיחתה של שנה"ל במועד מתגמדים בפני הצורך החיוני לעשות כן.

אנו מעריכים את עמדתו הנחרצת של שר החינוך לפתוח את שנת הלימודים ב-1.9.20, מגיעה לו בעניין זה מילה טובה.
באשר לנו, אנו ממשיכים להיערך ולטפל בהשגת פתרונות למען כולנו.

בימים אלה פרסם משרד החינוך את רשימת 309 בתי הספר העל יסודיים שזכו במענקי הצטיינות. כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי של ארגון המורים, המורים בבתי הספר האלה יקבלו מענקים של אלפי שקלים כתגמול על עבודתם המוצלחת.