• (התנתק)
הפעלת עיצומים כנגד רשת אורט

כ"ז אב תש"פ
17 אוגוסט 2020

לכבוד
מורי רשת אורט ומנהלי בתי הספר,
חברים יקרים,

הנדון: הפעלת עיצומים כנגד רשת אורט 

במסגרת הכרזת סכסוך העבודה הארצי מיום 20.8.11 כנגד רשת אורט ומכיוון שהצדדים טרם הגיעו להבנות, הננו מודיעים בזאת שאין לשתף כל פעולה עם הרשת ואין להגיע לימי הערכות בבתי הספר בבעלות רשת אורט.


בכבוד רב,