• (התנתק)
עדכון בנושא ימי היערכות לקראת שנת תשפ''א

כ"ט אב תש"פ
19 אוגוסט 2020

 

ימי היערכות 

יום היערכות ייערך ביום אחד בלבד סמוך לפתיחת שנה"ל תשפ"א.
ניתן לקיים את ימי הערכות ביום א' 30.8.20 או ביום ב' 31.8.20.
במקרה שאתם נדרשים ליותר מיום היערכות אחד, או במועד מוקדם יותר מהתאריכים הנ"ל, יש להודיע על כך למזכיר/ת הסניף מייד.
נוסף לכך את שעות יום ההיערכות יש לקזז משעות העבודה של חודש ספטמבר.


בכבוד רב,