• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון - מס' 1 תשפ''אי"ד אלול, תש"פ
3 ספטמבר , 2020

איגרת אישית לעדכון - מס' 1 תשפ"א
חזרה ללימודים

חבריי המורים,

התחלנו את שנת הלימודים, וזה המקום והזמן להזכיר נשכחות – דברים הנוגעים לעבודתנו:
המנהלים קיבלו עצמאות ואוטונומיה לנהל את בתי הספר לפי דרכם, והם שמחים על כך, שכן זה מה שהם רצו כל השנים האחרונות.
אין ספק שגם משרד החינוך שמח לתת להם את האוטונומיה לנהל את בתי הספר בהתאם לשיקול דעתם ו/או שיקול דעתו של המעסיק. בגלל המורכבות של ניהול מערכת החינוך בתקופת מגפת הקורונה קשה למשרד החינוך לקבוע מטריצות לניהול בית ספר, כאשר המערכת כה מגוונת. 

גם אנחנו בארגון המורים רואים בכך ברכה. זה מאפשר לבתי הספר, במקומות השונים, להתנהל בהתאם לשיקול דעת של מנהלים ושל מועצות פדגוגיות בית ספריות ולקבל החלטות המתאימות לבית הספר שעל החיים בו הם משפיעים.

זה גם מאפשר למורים בסיכון להגיע להבנות עם המנהלים באשר לאופי עבודתם – האם רוב הלימוד יהיה מקוון ולא פרונטלי מול כיתה. למרות שעבודה מקוונת היא קשה הרבה יותר, היא מאפשרת למורה שיש לו מחלות רקע שלא להסתכן.

מזכירי הסניפים יעזרו, לפי הצורך, בפתרון בעיות מקומיות בבתי ספר מול המנהלים ומול המעסיקים.

יש לנו אפשרות נוספת - להוציא מורים לפנסיה מוקדמת אם הם חפצים בכך, או להגיע לסיכום עם המעסיק בנוגע להוצאת המורה לחל"ת אם הוא חפץ בכך.

בעניין זה, מורה שאיננו מסוגל לעבודה פרונטלית, ויש לו כל האישורים הרפואיים המעידים על כך, אך הוא נתקל בהתנגדות המנהל והמעסיק - רצוי שיפנה למזכיר/ת הסניף.

מנהלים של בתי ספר על יסודיים יוזמים כל מיני פתרונות מקומיים, בהתאם לדמיונם ולתנאי העבודה בבית הספר, ויש לברך אותם על היצירתיות.

בכל זאת יש להביא בחשבון כמה דברים בסיסיים שאין להתפשר עליהם בשום פנים ואופן, כגון:
1. אין לפצל שיעורים של 45 דקות לשני שיעורים או שלושה קטנים יותר – על מורה ללמד את מספר השיעורים הבסיסי במשרתו, לפי המערכת, כשאורך שיעור 45 דקות.

2. אין להפוך שיעורים פרטניים המיועדים ל-1 עד 3 תלמידים לשיעורים לקבוצות תלמידים גדולות יותר.

3. יש להקפיד שהשיעורים בשעות המיועדות להיות שעות תומכות הוראה לא ישמשו להוראה פרונטלית וגם לא למילוי מקום.

4. עפ"י חוקי החינוך והפיקוח ועפ"י ההסכמים עם ארגוני המורים, מערכת החינוך צריכה לפעול 6 ימים בשבוע, ובחינוך העל יסודי סה"כ 210 ימים בשנה. יש מנהלי בתי ספר שהחליטו על דעת עצמם ו/או על דעת המעסיק להעביר את בית הספר שבניהולם ל-5 ימי עבודה בשבוע ובכך לחייב את המורים לנצל את היום הפנוי, לו הם זכאים, ביום שישי. זה דבר אסור. למורה יש זכות לבחור את היום הפנוי שהוא רוצה, בהתאם לצרכיו (לימודים, עבודה אחרת, מנוחה, סידורים אישיים וכו'). מעבר מערכת החינוך ל-5 ימי עבודה בשבוע היא בניגוד לא רק לחוק אלא גם להחלטת ארגון המורים מקדמת דנא. היא גם מסוכנת מאוד לעתיד מערכת החינוך ולעתיד תנאי העבודה של המורים. מנהלים שמחליטים להעביר את בית ספרם ל-5 ימי עבודה בשבוע פוגעים בתלמידים ובמורים ומשרתים את המגמה של משרד האוצר לקצר את פגרת הקיץ. זה החלום של משרד האוצר, להעביר את מערכת החינוך ל-5 ימים בשבוע ולראות ביום שישי יום חופשי. ב-30 שבועות יש 30 ימי שישי, שהם רוצים לראות בהם ימי חופשה ועל חשבון זה לקצר את חופשת הקיץ. אני מורה לכם "לא לשחק באש" כדי שלא תהיה בכייה לדורות, ולהסתכל אל מעבר לתועלת העכשווית, אם יש כזאת - כי יום שישי הוא יום קצר, יום שבו מוסדות רבים סגורים ולא ניתן לנצלו לעיסוקים אחרים כמו כל יום אחר במהלך השבוע.

בברכת שנה טובה ומוצלחת,
העתקים:
מר יואב גלנט – שר החינוך
מר עמית אדרי – מנכ"ל חינוך
מר חיים ביבס – יו"ר השלטון המקומי
ראשי הרשויות
חברי המועצה
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים