• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 2 תשפ''אכ"א אלול, תש"פ
10 ספטמבר , 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 2 תשפ"א

חברים נכבדים שלום רב,

בימים האחרונים אתם מוצפים בהודעות רבות של הסתדרות המורים על ההישגים שלה בעניין הפנסיה של עובדי המדינה המבוטחים בפנסיה תקציבית. הם לא מספרים לכם שה"הישג" הזה הוא למעשה תיקון מסוים וקטן לנזק שהסתדרות המורים גרמה לציבור מורי משרד החינוך המבוטחים בפנסיה תקציבית.
הנזק האדיר הזה נעשה כאשר הסכימה הסתדרות המורים לוותר על חוק הגמלאות, בתמורה למה שנתן לה משרד האוצר בהסכם "אופק חדש".
לפי חוק הגמלאות, הפנסיה התקציבית מחושבת מהמשכורת האחרונה של המורה.
הואיל והסכם "אופק חדש" נתן תוספת מסוימת לשכר המורים עובדי משרד החינוך, הסכימה הסתדרות המורים לוותר למשרד האוצר – וכדי לאזן את תוספת השכר העתידית, ויתרה על זכויות המורים המבוטחים בפנסיה תקציבית, ופגעה קשות בחישוב הפנסיה שלהם.
ארגון המורים לא הסכים לוותר על חישוב הפנסיה מהמשכורת האחרונה, ופתח במאבק משפטי נגד הסכמה זו של הסתדרות המורים. כתוצאה מהמאבק המשפטי שלנו, ולאחר שנים של פגיעה במורים שיצאו לפנסיה על ידי ויתור על חוק הגמלאות, תיקנה כאמור הסתדרות המורים במקצת את הנזק שהיא עצמה גרמה.

אין ספק בליבי שהתביעה המשפטית שלנו בנושא שימשה קטליזטור לתיקון.
ברור לכל בר בי רב, שחישוב הפנסיה מהשכר האחרון הינו הרבה יותר טוב מאותו "הישג" עכשווי של הסתדרות המורים, אשר משמעותו היא חישוב הפנסיה רק מכ-80% מהשכר האחרון.

עצם ההסכם החדש שנעשה ע"י הסתדרות המורים מעיד כמאה עדים שצדקנו במאבק המשפטי שלנו ושמורים אכן קופחו במשך שנים ע"י הסתדרות המורים דווקא ברגעים הכי קשים – כאשר הם יצאו לגמלאות.
כעת הנזק תוקן במקצת. יש לברך על כך שהתשלומים הרטרואקטיביים יבוצעו בהדרגה ובתשלומים במשך השנים הבאות.
למרות ה"הישג", הגמלאים עדיין לא יכולים ליהנות ממנו.
אנו נמשיך במאבק כדי לנסות להגיע לחישוב הפנסיה מכל שכרו של המורה עובד משרד החינוך, גם של המורה המלמד בחטיבת ביניים וגם של המורה המלמד בבית ספר יסודי.
כך גם באשר לתיקון החישוב של ניצול ימי מחלה ופדיונם.
בהסכם "עוז לתמורה" דאגנו לשפר את הנוסחה של ניצול ו/או פדיון ימי מחלה לפי שעות ולא לפי ימים, וזה מדויק הרבה יותר.
יש לציין במיוחד שברפורמת "עוז לתמורה" החישוב נעשה לפי 8 שעות ביום עבודה, לעומת החישוב שהיה נהוג בעבר, לפי 4 שעות ביום עבודה.

צר לנו מאוד על כך שהסתדרות המורים עדיין מתעקשת להיות המייצגת הבלעדית של מורי חטיבות הביניים. בגלל זה המורים בחטיבות הביניים עדיין לא יכולים ליהנות מהישגי הסכם "עוז לתמורה". גם סוגיה זו של היציגות עדיין נדונה בבית הדין הארצי לעבודה.

ברור שמשרד האוצר מעוניין לתת להסתדרות המורים מונופול על חטיבות הביניים - כדי שהחלטותיהם המשותפות יחסכו כספים רבים על גבם של המורים שהם עובדי משרד החינוך. במצב דברים זה על כל מורה לעשות את חשבונו בנוגע להשתייכות הארגונית הרצויה לו.

בברכת שנה טובה, בריאות ובשורות טובות,העתקים: 
מר יואב גלנט - שר החינוך
מר עמית אדרי - מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר השלטון המקומי
ראשי הרשתות
מר שלמה חדד – יו"ר המחלקה הפרופסיונלית
חברי הנהלה – ארגון המורים
מזכירי סניפים – ארגון המורים