• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 3 תשפ''א - הנחיות אחרונות לפני יציאתנו לסגרכ"ז אלול, תש"פ
16 ספטמבר , 2020

איגרת אישית לעדכון מס' 3 תשפ"א
הנחיות אחרונות לפני יציאתנו לסגר

חבריי המורים שלום רב,
הואיל ועד כה השתנו המתווים השונים של הממשלה כמעט מידי יום ולעיתים אפילו כמה פעמים ביום, טרם הוצאנו הנחיות ברורות בעניין.

להלן הנחיות ארגון המורים לגבי הפעילות בתקופת הסגר:
1. בחינוך הרגיל יתקיימו לימודים בזום מביתו של המורה. אין להגיע לבית הספר על מנת להעביר את השיעורים משם.
2. בחינוך המיוחד ובכיתות של אגף שח"ר יתקיימו לימודים פיזיים בבתי הספר בקפסולות.
3. הלימודים יסתיימו בשעה 14:30
4. מורים בחינוך המיוחד שיש להם ילדים קטנים עד גיל 12, יוכלו להביא אותם למרכזי יום (הוראת משרד החינוך) אשר יתארגנו בבית הספר ויופעלו ע"י מורות-חיילות או סטודנטיות. באשר לאגף שח"ר (ילדים בסיכון), הואיל ומדובר בבתי ספר קטנים מאוד, לא יפעלו בהם מרכזי יום. הדאגה והאחריות למציאת פתרון למורים אשר הינם הורים לילדים קטנים תחול על מנהל ביה"ס, אשר יצטרך לנהוג בגמישות כלפי אותם מורים.
5. בתקופת החגים, כולל בחופשת סוכות, לא יתקיימו לימודים כלל.
6. ביקשנו משר החינוך לא לקיים לימודים בחינוך המיוחד ובכיתות של אגף שח"ר, אך בקשתנו לא נענתה. לכן, מורה שלא יגיע לעבודה צפוי לניכוי משכרו.

הסגר קובע שבכל מוסד ציבורי לא תתקיים עבודה. העבודה במוסדות ציבוריים תבוצע מהבית כאשר רק עובדים חיוניים יגיעו באחוזים מסוימים למקומות העבודה. בתי הספר הם מוסדות ציבוריים והמורים הם עובדי ציבור, ולכן הם לא צריכים להגיע למקום עבודתם, לנסוע בכבישים ולהסתכן, אלא לעבוד מהבית.

שנה מוצלחת, בריאות ובשורות טובות לכל אחת ואחד מכם ולבני משפחותיכם.
שתהא השנה הבאה עלינו טובה יותר מקודמתה.

בברכת שנה טובה,