• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 4 תשפ''א
י"א תשרי תשפ"א
29 ספטמבר , 2020


איגרת אישית לעדכון מס' 4 תשפ"א

חבריי המורים שלום רב, 
 
רבים מתלבטים ושואלים כיצד צריכה להתנהל העבודה בתקופת הסגר. 
"הסגר" הוא סגר וכפי שהמילה אומרת בתי הספר סגורים, אך מערכת החינוך פועלת בלימוד מקוון. המורים יתקשרו בשיטה מקוונת מביתם אל ביתם של התלמידים ויקיימו שיעורים בזום, או בשיטה מקוונת אחרת המקובלת בבית ספרם. 
אין צורך כלל שמורים יגיעו לבית הספר ויפעלו בלימוד מקוון מתוך בתי הספר, זאת משום שמטרת הסגר היא למנוע התקהלות. 
 
לא ניתן להגיע לבית הספר בתקופה זו, התחבורה הציבורית דלילה מאוד ולא סדירה וגם באוטובוסים ישנה סכנת הדבקה בקורונה. מורים שהם הורים לילדים קטנים, אינם יכולים להשאיר את הילדים לבד בבית ואם ייקחו אותם יחד איתם לביה"ס גם הילדים בסכנת הידבקות. לא רק זאת, גם אילו היו לוקחים את הילדים איתם לא הייתה לילדיהם מסגרת מתאימה לגילם בבית הספר בו מלמדים ואף היו מפסידים את השיעורים המקוונים שניתנים לכיתתם ע"י המורים של ילדיהם. 
לאור פנייתי לשר החינוך ולמנכ"ל משרדו בשבוע שעבר, פניות אשר פרסמנו גם באתר ובפייסבוק הארגון, החליט משרד החינוך שלא לחייב את המורים להגיע לבית הספר. תחת זאת הוחלט לקיים את הלימוד המקוון גם בחינוך המיוחד (הלא מורכב) וגם בבתי ספר שבפיקוח במימון אגף השח"ר (ילדים בסיכון) בכיתות של החינוך העי"ס, כיתות ז'-י"ב, ולעבוד עם התלמידים באותה המתכונת המקוונת בשכבות הגיל בחינוך הרגיל. 
 
מדובר לא רק בבתי ספר לחינוך מיוחד או מח"טים (ילדים בסיכון), אלא גם בכיתות לחינוך מיוחד או ילדים בסיכון בפיקוח אגף השח"ר שאין בבתי ספר עי"ס רגילים מדובר גם במגזר הדתי, הכללי וגם במגזר הערבי.
אנו אומרים לכם, הישמרו מאוד לנפשותיכם. דאגו גם לבני משפחותיכם ועבדו מהבית.
 
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה.