• (התנתק)
מכתב לשר החינוך בנושא הלמידה בחינוך המיוחד - תלמידים בסיכוןי"ב תשרי תשפ"א
30 ספטמבר, 2020

לכבוד
מר יואב גלנט
שר החינוך
מכובדי שלום רב,


הנדון : גזירות משרד החינוך – חינוך מיוחד - תלמידים בסיכון

ב- 13.9 שלחתי לך מכתב בו הצבעתי על לקונות וליקויים בהפעלת כיתות חינוך מיוחד בחינוך העל יסודי וכן כיתות בפיקוח אגף שח"ר לתלמידים בסיכון.

לצערי לא קיבלתי כל מענה למכתבי זה. ב-24.9 שלחתי לך מכתב נוסף באותו נושא כתזכורת. גם למכתב הזה לא היה כל מענה.
דיברתי בנוסף עם מנכ"ל משרדך והסברתי לו את הסוגיות והוא אמר לי שיחשבו על כך ויקבלו החלטות. אינני יודע אם התקבלו החלטות חדשות כלשהן אבל בשטח המצב הולך ורע.

אמנם אפשרתם בקול ענות חלושה למנהלים לקבל החלטות על פי שיקול דעתם אבל המפקחים של משרד החינוך לוחצים עליהם שלא לאפשר למורים לעבוד מהבית עם תלמידים בכיתות החינוך המיוחד הלא מורכב שבבתי הספר העל יסודי, כיתות ז'-י"ב. גם מפקחים מאגף שח"ר לוחצים על המנהלים. מעשים אלו מוסיפים לאנדרלמוסיה הקיימת במערכת ומאלצים אותנו להתערב ולהורות למורים החוששים להגיע לבית הספר או שאין להם סידור לילדיהם שלהם, שלא להגיע לבית הספר. לא רק זאת, אף זאת: אם מורה יבוא לבית הספר עם ילדיו שלו, לא רק שילדיו עלולים להידבק גם, אלא בנוסף יפסידו לימודים, מאחר והמורה שלהם בבית הספר ממשיך ללמד בכיתה הרגילה שלהם בלימוד מקוון והם לא משתתפים בכך וממילא רוב התלמידים בכיתות החינוך המיוחד הלא מורכב שאינם מעמסה להורים וכן רוב התלמידים בכיתות אגף שח"ר אינם מגיעים לבית הספר פרט לתלמידים בודדים והלימוד אינו אפקטיבי.

אני בטוח שאתה עסוק בדברים שברומו של עולם ובעומס עבודה רב וכל פקיד בכיר במשרד החינוך מעוניין להופיע בתור זה "המביא את הגאולה לעולם" אך עם זאת, אי אפשר להתעלם מהתחושה שהחלטות היוצאות ממשרד החינוך נגועות בריח של פופוליזם ו"מה יפית".

אנו מבקשים את התערבותך האישית, במטרה להגיע לפתרון משותף ומוסכם עד סוף פגרת חג הסוכות כדי שלא נאלץ לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו, על מנת להגן על בריאותם של התלמידים, המורים וילדיהם.

בברכת שנה טובה ובשורות טובות,