• (התנתק)
מכתב לשר החינוך בנושא המשך הלמידה בחינוך המיוחדי"ח תשרי תשפ"א
6 אוקטובר, 2020

לכבוד
מר יואב גלנט
שר החינוך
מכובדי שלום רב,


הנדון: פגישתנו מיום א' , ה-4.10.20

שמחתי כאשר הזמנת אותי לפגישה, לאור מכתבי אליך בנושא אילוץ מורים להגיע פיזית לבית הספר בתקופת הסגר.
מורים אלו נדרשים ללמד בכיתות בפיקוח ותקצוב אגף שח"ר, כיתות מב"ר, אומ"ץ, אתגר, כיתות מח"טים וכיתות חינוך מיוחד רגיל ולא מורכב בבתיה"ס העל יסודיים ובבתי"ס פנימייתיים.
כיתות אלו הן למעשה כיתות בהן מקיימים תגבור לימודי ולא כפי שהציבור הרחב רואה בעיני דמיונו כאשר אומרים "חינוך מיוחד".
לצערי, לא חיכית לפגישה וכ-3 שעות בטרם התקיימה, כבר כתבת לי מכתב שהגיע לתקשורת – וזאת עוד בטרם קיבלתיו - בו אתה דוחה את פנייתי אליך בעניין אילוץ המורים.
למעשה, לפגישה בינינו לא היה כל ערך מעשי.
החלטתך לדרוש מהמורים להגיע פיזית לביה"ס מהווה סיכון מיוחד ולא הכרחי.
כמפקד בכיר לשעבר בצה"ל, אתה בוודאי לא שלחת חיילים לחזית ללא נשק וללא הגנה.
לעומת זאת, המורים נשלחים על ידך "לחזית" ללא כל הגנה, תוך סיכון חיים וזאת על מנת ללמד עוד פרק בתנ"ך או קטע בספרות. האם זה שווה?
עליך לדעת, שהמינוח "חינוך מיוחד" איננו נכון בחינוך העל יסודי.
עליך לדעת, שבחינוך העל יסודי אין חינוך מיוחד.
נוח להשתמש במונח זה לצורך טכני בלבד, לתקצוב בלבד ולנוחיות בלבד. בבתיה"ס בחינוך העל יסודי יש רק מספר כיתות קטן בהן ניתן תגבור לימודי לתלמידים הזקוקים לכך.
לא מדובר בחינוך מיוחד כאמור, ובוודאי לא בחינוך מיוחד מורכב או בילדים בחינוך היסודי שזקוקים לעזרה ולהשגחה מתמדת.
בחינוך העל יסודי, תלמידים הזקוקים לתגבור לימודי מתפקדים כמו כל תלמיד אחר ובסיום לימודיהם בתיכון מתגייסים לצה"ל כמו כל אחד אחר.

אני מצפה שתתחשב בבקשותינו ובמצוקות המורים והתלמידים ותאפשר את הלימוד המקוון, ללא הגעה פיזית לבית הספר, כי אנחנו רוצים רק את טובת התלמידים והמורים.
טובת התלמידים, והמורים מחייבת שלא לעשות הבחנה בין תלמידים בכיתה רגילה לבין תלמידים בכיתה בה נדרש לימוד מוגבר ובין מורה המלמד מקצוע כלשהו בכיתה רגילה לבין מי שמלמד בכיתה מתוגברת לימודית. דבר זה איננו נכון, לא טוב לאף אחד ומצביע על חוסר הבנה של המצב, על פופוליזם ולא על מנהיגות.

בברכת מועדים לשמחה וגמר חתימה טובה.

העתק:
מר עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים ארגון
ראשי הרשתות