• (התנתק)
הכרזת סכסוך עבודה בחינוך העל יסודי - סיכון בריאותם של מורים בבתיהס העל יסודיים

כ"ד תשרי תשפ"א
12 אוקטובר 2020

לכבוד
הגב' רבקה ורבנר, עו"ד
הממונה הראשית על יחסי עבודה

הנדון: הכרזת סכסוך עבודה בחינוך העל יסודי - סיכון בריאותם של מורים בבתיה"ס העל יסודיים

ג.נ.,
הריני להודיעך כי ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים ובמכללות, החליט על הכרזת סכסוך עבודה שבחינוך העל יסודי במערכת החינוך בישראל, כפי שיפורט להלן:

1. משרד החינוך מחייב מורים המלמדים כיתות תגבור בבתיה"ס העל יסודיים, להגיע לבתיה"ס, בתקופה בה בתיה"ס סגורים וכל המורים בחינוך העל יסודי מלמדים מהבית באמצעים מקוונים וכופה עליהם ללמד באופן פרונטאלי תלמידים, זאת ללא כל צורך פדגוגי או אחר, תוך העמדת המורים והתלמידים בסיכון בריאותי מיידי וחשיפתם להדבקה בתוך בתיה"ס.

2. משרד החינוך אינו פותר את בעיית מסגרות החינוך לילדיהם הקטנים של המורים הנ"ל ואלה נאלצים להגרר עם הוריהם המורים לבתיה"ס, תוך חשיפתם המיותרת לחשש להדבקות ושלילת היכולת של ילדי המורים הללו ללמוד בעצמם מהבית כפי שעושים כלל תלמידי ישראל.

3 בבתיה"ס אין אמצעי הגנה יעילים מפני הדבקות במגיפה, אין חוצצים בין התלמידים לבין עצמם או בין התלמידים לבין מוריהם, התלמידים יוצאים להפסקות להן הם זכאים וחושפים את עצמם ואת המורים להדבקות.

4. המדובר במצב חירום לאומי בו משרד החינוך שולח את המורים חשופים ללא הגנה וללא כל יכולת אמיתית לשמור על עצמם.

5. אין כל צורך פדגוגי או אחר להגעה פיזית לבתיה"ס משהתלמידים בכיתות הללו בבתיה"ס הרגילים בעלי מסוגלות טובה ואיתנה ללמוד מהבית, ולפי שגם הורי התלמידים אינם מוכנים לחשוף את התלמידים להדבקה הרי שחלק הארי מהתלמידים ממילא אינו מגיע באופן פיזי ללימודים בבתיה"ס מכאן שהסכנה אלי הנחשפים המורים ריקה מכל תוכן והתלמידים מפסידים בכך שיעורים שניתן להעביר בנקל ובאופן מיטיב באמצעים מקוונים.

6. משרד החינוך מתנער מאחריותו על בריאות התלמידים כאשר הנתונים מראים שאחוזי ההדבקה בבתיה"ס ובמיוחד בבתיה"ס העל יסודיים ובקרב בני הנוער רבה ומסוכנת ואין כל סיבה לחשוף את ציבור המורים לסכנה בריאותית של ממש.

7. אמנם ההחלטה היא של משרד החינוך אך הביצוע נקבע לחול על כלל המעסיקים את המורים, לפיכך הכרזת הסכסוך הנה על כלל המעסיקים של המורים בחינוך העל יסודיים בישראל.

פניות רבות שבוצעו בנושא למשרד החינוך ולמעסיקים במטרה להימנע להכרזת סכסוך עבודה, לא נענו.
בנסיבות אלו, ללא פתרון המצב והפסקת החשיפה המיותרת של עובדי ההוראה לסיכון בריאותי, ייאלץ ארגון המורים להפעיל את הסכסוך ולנקוט בצעדים ארגוניים.


בכבוד רב,