• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 7 - תשפ''אט' חשון תשפ"א
27 אוקטובר, 2020

חברים יקרים,


איגרת אישית לעדכון מס' 7 – תשפ"א
הפעלת החינוך המיוחד וכיתות בפיקוח אגף שח"ר

עקב תלונות רבות של מורים, שנדרשו ללמד בכיתות אגף שח"ר או בכיתות חינוך מיוחד, למרות היותם בקבוצת סיכון וכן מורים לילדים קטנים ללא מסגרת שנאלצים להישאר עמם בבית, הוכרז על ידינו סכסוך עבודה.
סכסוך העבודה הוא לא רק אמירה על אי שביעות רצוננו מהמצב, אלא גם מתן "מטרייה" של חסינות למורים נגד תביעות משפטיות או משמעתיות.
בישיבה שהתקיימה, בעקבות הכרזת סכסוך העבודה, במשרד החינוך עם הנהלת המשרד וכל הגורמים הרלוונטיים ב-19.10.20, התקבלו טענותינו, ונמצאו פתרונות כדלהלן:

1. מקרים חריגים של מורים בסיכון, שאינם יכולים להגיע לבית הספר ואשר לא שובצו ע"י המנהל לעבודה מרחוק (בזום) מהבית, יפנו בכתב למזכיר הסניף בצירוף אישור רפואי רלוונטי כדי שמזכיר הסניף יפנה בשמם אל הממונה המחוזי במשרד החינוך על כיתות אגף שח"ר (מב"ר, אתגר, אומץ וכו') או הממונה על החינוך המיוחד. הממונה יוכל לדרוש ממנהל ביה"ס לשבץ את המורה לעבודה מקוונת מהבית.
עליי לציין שלפני ההסדר הזה התאפיין המצב באי סדר ורמת התחלואה הייתה גבוהה ביותר. כעת, בעקבות סכסוך העבודה, הוסדרה הבעיה, ומקרים חריגים יטופלו, כאמור.

2. באשר למורים שהתלוננו על כך שיש להם בעיה בנוגע למציאת פתרון לילדים הקטנים שלהם, כאשר הם נמצאים בעבודתם בבית הספר - משרד החינוך פתח 500 מרכזי יום (שמרטפיות) המפוזרים ברחבי הארץ שבהם יוכל המורה להשאיר את ילדיו, במקום מגוריו או ביישוב בו הוא עובד לפי בחירתו.
להלן הקישור: https://retro.education.gov.il/babySiter.html 

3. משרד החינוך תקצב את מערכת החינוך בכ- 160,000,000 ₪ עבור מוצרי מיגון והיגיינה למורים
ולתלמידים.
להלן קישור שבו ניתן לראות פירוט של כל מוצרי המיגון שהועמדו לרשות בתי הספר:
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Corona-hygiene-Schools.pdf 

בברכת בריאות טובה ובשורות טובות,