• (התנתק)
פניית יו''ר ארגון המורים ליו''ר מרכז השלטון המקומיי' חשון תשפ"א
28 אוקטובר, 2020

חברים יקרים,

על רקע ההחלטות המשתנות של הממשלה בנושא הפעלת מערכת החינוך בזמן משבר הקורונה ומתוך דאגה לחינוך התלמידים, לפניכם פנייתי ליו"ר מרכז השלטון המקומי, מר חיים ביבס:
"מה שהקורונה לימדה אותנו הוא, שרק הרשויות המקומיות יכולות לייצר מנגנון לוגיסטי אפקטיבי בעתות חירום ובעתות שגרה לקיום מערכת חינוך תקינה וכי כל ראש רשות יודע טוב יותר מהממשלה לתפעל את מערכת החינוך בעירו. לכן, משרד החינוך צריך לשמש כמתווה המדיניות והרשויות המקומיות כמעסיקות ומתפעלות מגיל גן ועד סיום התיכון.
משרד החינוך כרגולטור, מתקצב ומפקח על מערכת החינוך לא יכול להיות גם מעסיק ומתפעל, יש בכך ניגוד עניינים מובהק."