• (התנתק)
חיזוק החוסן הלאומי - דרישה להחזרת מערכת החינוך לאלתר