• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 10 - תשפ''אכ"ח חשון תשפ"א
15 נובמבר, 2020

חבריי המורות המורים המנהלות והמנהלים
שלום רב, 

איגרת אישית לעדכון מס' 10 – תשפ"א
סכנה! מלכודת.

משרד החינוך מעוניין לגרום לכך שמורים יסכימו לצלם את השיעורים שמועברים לתלמידים בכיתה ולהעבירם לתלמידים שנמצאים בבית.

בשיחה עם מנכ"ל משרד החינוך הבענו את התנגדותנו לכך, תוך שהבטחנו לקיים דיון בישיבת הנהלת הארגון בסוגיה שהועלתה על ידו – צילום ושידור השיעורים לאלו שאינם בכיתה.

המנכ"ל עדיין לא קיבל מאתנו תשובה, חיובית או שלילית, ואף על פי כן הזדרז להוציא חוזר עם נספח שמיועד למורים: "טופס הסכמה למורה", אותו נתבקשו המנהלים להחתים את המורים. כפי שנכתב בטופס, המורה יכול לתת הסכמתו לכך שיצלמו את שיעוריו ואלה ישודרו בסטרימינג מדיה לתלמידים שאינם בכיתה – תלמידים חולים או תלמידים בבידוד שנעדרים מביה"ס.

לפעמים חצי אמת גרועה משקר. גם לפני הקורונה תלמיד חולה או מי שנאלץ להיעדר מביה"ס ופיגר בחומר קיבל שיעורים פרטניים ועכשיו, דורשים לצלם ולשדר את הצילום!
לא מעניין אותם תלמיד חולה או תלמיד בבידוד. מנסים להטעות את המורים כדי לחתום על הסכמתם לצילום השיעורים ושידורם, על מנת לעבוד בקפסולות ועל מנת לחסוך בכסף. הכוונה היא לחלק את הכיתה לשני חצאים, כאשר חצי מהתלמידים בכיתה וחצי בבית, צופים כמו בקולנוע בשידור.
אנחנו מתנגדים לכך מהטעמים הבאים:
1. בשלב הבא, גם "האח הגדול" יעקוב אחרי השיעורים של המורה בלי שהמורה ידע על כך. אנחנו רוצים למנוע מעקב אחר המורים.

2. מורה בונה את השיעור כולו על סמך ניסיון אישי שצבר במשך שנים וידע רב שרכש. זהו "נכס רוחני" של המורה וכעת הוא מועבר לכל החפץ בכך, מבלי שהמורה מודע כלל מי צופה או יצפה ומי יקליט אותו וישתמש בו ללא ידיעתו והסכמתו.

3. היום השיעור המצולם אמור להינתן ל-20 תלמידים (מחצית הכיתה) מחר יינתן ל- 60 תלמידים ואולי לעוד 2 או 3 כיתות נוספות וכתוצאה מכך, עלולים מורים רבים למצוא עצמם ללא עבודה.

4. בשיעור יצפו בבית לא רק תלמידים, אלא גם הוריהם אשר יעירו הערות אפילו באונליין למורה על טעות שהוא עשה, אם עשה לדעתם.

חמור לא פחות ואף יותר – למרות שמשרד החינוך חרד מאוד לפרטיותם של התלמידים הנמצאים בכיתה אותם אסור חס וחלילה לצלם, אין זה המצב באשר לפרטיותם של המורים.
לאור האמור, לטובתכם ולטובת חבריכם אין לחתום על טופס זה או על כל הסכמה אחרת לצלם את השיעורים ולשדרם.

חמורה לא פחות העובדה שמנכ"ל משרד החינוך שמע את התנגדותנו ובכל זאת מיהר לפרסם את ההנחיות. האם זה מבשר את העתיד? האם כך הוא ימשיך גם בנושאים אחרים? חופשת חנוכה היא הבאה בתור. רק במשמעת ארגונית וביחד נצליח.
מזכירי הסניפים, חברי הנהלה ואנוכי עומדים לרשותכם במתן מידע נוסף – אל תחתמו!

הנה קישור לפרטי מזכירויות הסניפים:
https://www.igm.org.il/home_page.aspx?page=igm_snifim