• (התנתק)
עמדת ארגון המורים בנושא חיוב עובדי ההוראה להתחסןכ״א כסלו, תשפ"א
‏7 דצמבר, 2020

חברות וחברים יקרים,

על רקע הוויכוח הציבורי הניטש בימים האחרונים בעניין חיוב מורים כחלק מציבור שבא במגע עם קהל להתחסן מפני קורונה, אנו אומרים את הדברים הבאים:

עמדת ארגון המורים היא שלא ניתן לחייב מורים שלא מעוניינים בכך, להתחסן.

עם זאת אנו ממליצים על התחסנות מפני הקורונה, כאשר יגיעו החיסונים.

אנו ממליצים גם על בדיקת קורונה לכל התלמידים והמורים. זאת, פעם בשבוע ע"י ניידות מיוחדות שיגיעו לבתי הספר, ולא על ידי "טרטורם" של המורים והתלמידים והפנייתם לקופות החולים.

עמדת ארגון המורים היא שגם בדיקת הקורונה אינה חובה.
הבדיקה היא וולונטרית, אך רצויה.

זכותו של כל אדם על גופו.