• (התנתק)
שיתוף פעולה חדש בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המרכז האקדמי למשפט ועסקים