• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 13א' טבת, תשפ"א 
‏16 דצמבר, 2020

ציבור המורים והמנהלים
שלום רב, 

איגרת אישית לעדכון מס' 13 – תשפ"א

1. מילוי טפסים בחופשה – בימים האחרונים משרד החינוך שלח "קול קורא" לבתי הספר. בעקבות קול קורא זה, מנהלים ומורים נדרשים לעבוד בחופשת חנוכה, למלא טפסים רבים ובכך להפסיד את החופשה. לא מדובר בכל המורים, אלא במורים ומנהלים בודדים בכל בית ספר.

אנו מורים לכם, שלא לבצע עבודה נוספת זו על חשבון החופש. אנחנו ניתן גיבוי לכל אחד ואחת מכם שלא יענו לדרישה חדשה זו.
חופשה כשמה כן היא – חופשה מהעבודה, והיא חלק מתנאי עבודה של המורים שזקוקים לה.

2. בחינת בגרות פנימית – במקצוע שבו יש בחינת בגרות פנימית, על המורה לתת את הציון על סמך בחינת מתכונת כמו בעבר או עבודות. המורים נותנים את הציון שהם מוצאים לנכון – זו פררוגטיבה שלהם ואין להם צורך בכל אישור מפמ"ר או מנהל. הערכת התלמיד היא של המורה בלבד. אין צורך להרבות בבחינות ומספיקה בחינת מתכונת אחת והערכה מתמשכת של התלמיד במהלך שנת הלימודים.
כל דרישה נוספת מיותרת וניצבת בניגוד גמור לרפורמה בבחינות הבגרות עליה הסכמנו עם שר החינוך דאז, הרב שי פירון.

בברכת חג אורים שמח,