• (התנתק)
שינוי בהרכב התעודותח' טבת, תשפ"א 
‏23 דצמבר, 2020


ציבור המורים והמנהלים
שלום רב,

מהודעות שנשלחו אלי מבתי ספר רבים, התברר לי שמורים נדרשים ומחויבים ע"י מנהלים לשנות את תעודות הסמסטר או גיליונות ההערכה ולהוסיף פרטים רבים ביותר בדיווחים להורים ולהנהלת ביה"ס. יש בזה שינוי מהמצב הקיים ואנחנו מתנגדים לו.
הנהלת ארגון המורים מורה בזאת שלא לבצע כל שינוי בהרכב התעודות, ולרשום רק את הציון בכל מקצוע.
כנ"ל באשר לגיליונות ההערכה.
הערכת תלמידים תיעשה כבעבר – דיון בישיבות פדגוגיות (הפעם בזום) על הכיתה והתייחסות מילולית לכל תלמיד ותלמיד.
גם אספות ההורים ייעשו כבעבר, אך הפעם בזום ולא אחרי השעה 17:30.