• (התנתק)
מכתב לשר החינוך בנושא הפעלת מערכת החינוך העל יסודי - כיתות ז' עד יבכ' טבת, תשפ"א 
‏4 ינואר, 2021

לכבוד
מר יואב גלנט
שר החינוך
מכובדי שלום רב,

הנדון: הפעלת מערכת החינוך העל יסודי - כיתות ז' עד י"ב

אין מי שרוצה יותר מהמורים המלמדים בבתי הספר העל יסודיים בהצלחת תלמידיהם.
המורים נרתמו כבר בחודש מרץ 2020 ללמידה מקוונת, למרות שעבורם זו הייתה שיטה חדשה שאילצה אותם לשנות הרגלי עבודה, דפוסי חשיבה ותוכניות.
אף על פי כן הם עבדו במסירות, והביאו את תלמידיהם להצלחה בבחינות הבגרות. ברור שההוראה הפרונטלית יעילה הרבה יותר מזו המקוונת, וגם לכך נרתמו המורים במועד החזרה ללימודים בבתי הספר, ב-1 בספטמבר, למרות מגפת הקורונה ולמרות העדר חיסונים.

לאור נתוני ההידבקות אותם מפרסם משרד הבריאות, נתונים העולים מדי יום, ולאור הידבקות מורים ותלמידים במחלת הקורונה, מחד גיסא, והעדר חיסונים, מאידך גיסא - אנו דורשים לחזור ללימוד המקוון בלבד, ונדאג, כבעבר, להצלחת התלמידים בבגרויות החורף.
דרישתך ולפיה על המורים להמשיך וללמד פרונטלית, ללא חיסונים, משמעה שליחתם לחזית, ללא כל הגנה ותוך סיכון חייהם, פשוטו כמשמעו. בוודאי לא כך נהגת עם חייליך כשהיית מפקד בצבא.

במצב הקיים כעת, המורים חשים מופקרים על ידיך סבורני שעליך לדאוג לא רק לתלמידים, אלא גם למורים, שהרי הם הנכס היחיד שיש לך אם ברצונך לקדם את מערכת החינוך.

לאור האמור, אנו דורשים לחזור ללימוד מקוון, לאלתר וכל עוד לא כל המורים מחוסנים.
(ובמאמר מוסגר - כדאי שתדע שהלימוד הפרונטלי היום הפסיק להיות יעיל, בשל היעדרות של אלפי מורים ותלמידים עקב מחלה או בידוד, וגם לימוד מקוון, לכאורה במקביל ללימוד הפרונטלי, לא יכול להתבצע במצב זה ובפיזור כה גדול).
יש להחזיר, לאלתר, את המורים העובדים בבתי הספר העל יסודיים להוראה מקוונת מהבית.

העתקים:
מר בנימין נתניהו -ראש ממשלת ישראל
מר יולי אדלשטיין - שר הבריאות
מר עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
פרופ' חזי לוי - מנכל משרד הבריאות
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים