• (התנתק)
מכתב לשר החינוך בנושא סגירת בתיה''ס בחינוך המיוחדכ"ב טבת, תשפ"א
‏6 ינואר 2021

לכבוד
מר יואב גלנט 
שר החינוך
מכובדי שלום רב, 

הנדון: סגירת בתיה"ס היא מחוייבת המציאות לאור נתוני המגיפה 

צר לי מאוד שלא הצלחת לגרום לכך שמורים יחוסנו.
בידך לגרום לכך שגם המורים בחינוך המיוחד יישארו בבית וילמדו מרחוק.
גם זה מחויב המציאות.
אין כל סיבה לסכן אותם – הם מרגישים מופקרים ע"י משרד החינוך בראשו אתה עומד.
המורים הם הנכס היקר שלך לקידום מערכת החינוך. אל תשלח אותם לחזית ללא הגנה.
נמשיך להכין את תלמידינו למבחני הבגרות בזום, וכולנו נצליח.

מצפים לתשובתך הדחופה, עוד השבוע, בנוגע למתן אפשרות גם למורים העובדים בחינוך המיוחד ובחינוך תלמידים בסיכון לעבוד בזום מהבית - כדי שנצליח לקדם את צעדינו.
העתקים:
מר בנימין נתניהו – ראש ממשלת ישראל
מר יולי אדלשטיין - שר הבריאות
מר עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
פרופ' חזי לוי – מנכ"ל משרד הבריאות
מנכ"לי הרשתות
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים