• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 15 - תשפ''אכ"ג טבת, תשפ"א
‏7 ינואר 2021

לכבוד
עמיתיי המורים חברי הארגון
שלום רב,


איגרת זו מופנית, אישית, אליכם המורים המלמדים בחינוך המיוחד ובכיתות בפיקוח אגף שח"ר (תלמידים בסיכון).
לצערי הרב, ממשלת ישראל החליטה להחריג אתכם משאר עובדי ההוראה ולאלץ אתכם להמשיך וללמד פיזית, פרונטלית, בכיתות, למרות הסגר הכללי. הפרדה זו, ביניכם לבין יתר עמיתיכם, הינה לא הגיונית, לא צודקת ואף גובלת בהפקרות.

לא טובת התלמידים עומדת לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות, שהרי גם התלמידים, ולא רק המורים, נמצאים בסיכון רב עקב התפרצות המגפה, שהכניסה את כל המדינה לסגר. ואתם המורים חשים, ובצדק, כקורבנות למאבקים הפוליטיים בין שר החינוך, מר יואב גלנט, לבין שר הבריאות, מר יולי אדלשטיין, כשכל אחד מהם רוצה להראות לרעהו את כוחו ואת מנהיגותו - וזה על גבם של המורים והתלמידים בחינוך המיוחד והתלמידים בסיכון. הם מנצלים את מצוקת התלמידים וההורים ובה בעת את אהבתכם ומסירותכם אליהם. 

כל יהודי מכיר את הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" וכל אחד יודע ש"פיקוח נפש דוחה שבת". והינה כעת, שולחים את המורים לחזית ללא כל הגנה, תוך הקרבתם ושימוש בהם כ"שמן" על גלגלי המאבק הפוליטי שביניהם. והרי כל בר בי רב מודע למאבק הפוליטי בין שני השרים הבכירים בליכוד על אותה המשבצת היוקרתית ברשימת הליכוד לכנסת.

אנו דורשים שגם בחינוך המיוחד ובכיתות מב"ר, אמ"ץ, אתגר וכד' המורים ילמדו מהבית ויימנעו מהגעה לבית הספר!
אם דרישתנו לא תיענה, לאלתר, כל מורה חבר ארגון המורים שיחליט לא להגיע לבית הספר כדי שלא לסכן את עצמו, את בני משפחתו ואת תלמידיו בהידבקות במחלה הקטלנית הזו – יקבל גיבוי מלא מארגון המורים – משפטית ו/או משמעתית. 
רק כך יבינו בממשלה שהמורים הם לא הפקר ולא "בשר תותחים". 


העתקים:

מר בנימין נתניהו – ראש ממשלת ישראל
מר יולי אדלשטיין - שר הבריאות 
מר עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
מנכ"לי הרשתות
חברי הנהלה, ארגון המורים 
מזכירי סניפים, ארגון המורים