• (התנתק)
ארגון המורים משתתפים בצערה של משפחת שמילה על מות יקירם שראל זליו״ר ארגון המורים, חברי ההנהלה והעובדים משתתפים בצערה של משפחת שמילה על מות יקירם, ישראל ז"ל.
ישראל שמילה כיהן עשרות ושנים כחבר ועד מורים בבית ספר מקיף ב' באשקלון וכחבר מועצת ארגון המורים, כחבר האסיפה הכללית של העמות הפדגוגית וחבר בהנהלת העמותה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.