• (התנתק)
קדימות חיסונים לתלמידי התיכוןי"א שבט, תשפ"א
24 ינואר 2021

אנו מברכים על תחילת מבצע חיסון תלמידי התיכון שהחל היום.
לצד חיסון המורים, מדובר בצעד חשוב בדרך לחזרה ללמידה פרונטלית בטוחה.

כפי שאמרתי מזה שבועות, ביצוע מבצע חיסונים משולב, תלמידים ומורים, יאפשר את ביצוע המשימה החשובה שלנו - הצלחת תלמידינו בבחינות הבגרות.